Senior centrum roku 2013

Po příznivých ohlasech ze strany sociálních služeb i zainteresované veřejnosti zahájil Nadační fond Veselý senior ve spolupráci s firmou FOXMARTS a.s. a partnery 2. ročník soutěže SENIOR CENTRUM ROKU. Patronát nad ním převzala opět herečka a zpěvačka Kateřina Brožová. Přínos projektu lze vysledovat ve dvou základních rovinách. Tím, že mapuje činnost zařízení pro seniory, přináší veřejnosti potřebné informace o kvalitě jejich služeb, a zároveň zvyšuje povědomí o seniorské otázce, kterou si v různých variacích během života položí každý z nás. Na druhé straně soutěž motivuje seniorská zařízení k průběžnému zkvalitňování péče.

senior-centrum-2013_1

Cílem projektu je oslovit seniorská zařízení ČR a prostřednictvím nominace do soutěže zjistit jejich úroveň v péči o seniory (přístup ke klientům, poskytování sociálních, zdravotních a dalších nadstandardních služeb). Projekt motivuje samotná zařízení ke zlepšení prostředí a služeb pro seniory a vybízí k soutěživosti. Posláním projektu je i osvěta tématu, zvýšení povědomí mezi veřejností o těchto zařízeních i v oblasti volnočasových a jiných aktivit pro seniory. Soutěže se mohou zúčastnit zařízení, klienti i veřejnost. Ve spolupráci s MŠTM se mohou zapojit i školy z České republiky. „V letošním ročníku bychom rádi opět zaznamenali názory, postřehy samotných zařízení, jejich klientů, rodinných příslušníků a veřejnosti,“ vybízí jedna z autorek projektu, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady NF VS Lenka Kopecká.

 

O kategorii víc

Letošní 2. ročník má novinku. Jednu z kategorií tvoří Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Jsme rádi, že záštitu nad soutěží převzala Národní rada pro zdravotně postižené občany ČR a do poroty vyšle i svého garanta. „NRZP ČR si uvědomuje, že v různých sociálních zařízeních vedle sebe žijí senioři a lidé se zdravotním postižením. Proto je v logice věci, že se zapojujeme do soutěže, kterou pořádá nadační fond Veselý senior. Chceme pomoci mapovat zařízení s převážnou klientelou lidí se zdravotním postižením. Každá soutěž má zpravidla motivační charakter a proto jsme rádi, že se můžeme této akce společně zúčastnit,“ vysvětluje Mgr. Václav Krása předseda NRZP ČR.

Soutěž má nastavená pravidla a kritéria pro jednotlivá zařízení, která jsou rozdělena do tří základních kategorií:

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním režimem

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dospělí – senioři)

Přihlášky vyhodnotí odborná komise. Mezi garanty je například, doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. z Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze, terénní pracovnice Ing. Darja Salavcová, Mgr. Josef Kočí, laureát ceny Olgy Havlové pro rok 2012 i zástupce NRZP ČR.

 

Organizační informace

Datum uzávěrky soutěže je 28. 2. 2014. Více informací a přihlášky naleznete na www.seniorcentrumroku.cz.

Vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích za podpory sponzorů, partnerů proběhne v květnu 2014 v PRAZE. Vítězná zařízení obdrží věcné ceny a certifikát.

 

Pomoc veřejnosti

Pro veřejnost byla vyhlášena veřejná sbírka DMS VESELYSENIOR na tel. č. 87 777 (více na www.darcovskasms.cz a www.darujspravne.cz). Odesláním 30 Kč formou SMS je možno společně s námi pomoci seniorským zařízením a projektům pro seniory.

 

Zdroj: NF Veselý senior

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.