Třetí aukce mobilních tarifů sdružení Licit má opět stejný scénář

Uběhlo jen několik měsíců a pod taktovkou sdružení Licit se včera uskutečnila v pořadí již třetí aukce mobilních tarifů. Podobně jako v předchozích dvou pokusech přilákala přes 80 tisíc potenciálních klientů, realizátoři provedli další úpravy v zadávací dokumentaci ve prospěch operátorů a oslovili největší trojici. A výsledek? Do výběrového řízení se opět nepřihlásil ani jeden operátor. Mají strach z transparentnosti?

mobilní tarify Foto: Licit, oficiální zdroj

 

Již při druhém pokusu v minulém roce proběhly v zadávací dokumentaci aukce určité změny, které reagovaly na připomínky trojice největších operátorů. Před včerejší aukcí se úpravy ještě více posunuly. Licit např. opět snížil poplatek za zprostředkování, který mu byl v minulosti vyčten. V celkovém výsledku tak operátoři mají zjednodušenou obslužnost klientů v aukci, snížený aukční poplatek, garantováno minimálně 5 000 podepsaných smluv a zajištěný smluvní závazek na 2 roky. I přes všechny uvedené benefity pozvání do aukce žádný z operátorů nepřijal.

„Do výběrového řízení jsme zvali tuzemskou největší trojici operátorů a další virtuální společnosti. Jejich opětovná nulová účast posiluje naše dlouhodobé tvrzení, že český mobilní trh není volný a tržní. Jsme přesvědčeni, že běžní občané mají mít možnost získat obdobné ceny jako lidé na jednotlivých ministerstvech a krajích či městských úřadech, kde se částky pohybují na úplně jiné úrovni. Budeme tedy reagovat podněty i směrem k Českému telekomunikačnímu úřadu, senátorům a poslancům, i Evropské komisi,“ vysvětluje Vítězslav Grygar, partner nezávislé komunity spotřebitelů Licit a dodává: „u českých tarifů jsou nejdražší položku data. Myslím, že by bylo zajímavé, kdyby vznikl „státní internet – data za 100,- Kč/měsíčně“, který by konkuroval komerčním operátorům, mohl by na ně tržně tlačit a současně by to znamenalo mnoho výhod pro Čechy. Minimálně při přidělování další frekvence by na to mohl ČTÚ pamatovat v podmínkách tendru. Například v Estonsku nebo Finsku má státem garantovaný přístup k internetu každý občan. Přes internet si tam běžně zařídíte veškerou občanskou administrativu jako vyřizování všech dokladů, povolení nebo i tam můžete přes internet i volit.

Vítězslav Grygar Foto: Licit. oficiální zdroj

Vítězslav Grygar
Foto: Licit. oficiální zdroj

 

Český trh s poskytovanými hlasovými a datovými službami je značně netransparentní a mezi nabídkami pro jednotlivce a velké korporace či státní orgány, panují obrovské rozdíly. Důkazem toho jsou zpracované analýzy cen jednotlivých ministerstev, krajů i obcí, které Licit provedl v průběhu loňského roku. Jen pro představu, např. Ministerstvo životního prostředí ČR má za 120 Kč neomezené volání a 3 GB dat, Ministerstvo zahraničních věcí ČR neomezené volání a 10 GB dat za 140 Kč, Ministerstvo financí ČR má neomezené volání a 10 GB za 135 Kč. Na podobné cenové hladině se pohybují i částky na krajských a městských úřadech. Přitom průměrný Čech za poslední čtyři roky u tří hlavních operátorů nejčastěji zaplatil částku 749 Kč. 

 

Ostrava lídrem v e-aukcích

Zbraní proti nerovným podmínkám aktuálních tarifů mají být právě aukce, které se realizují s cílem dosáhnout úsporu z rozsahu pro sdružené jednotlivce. „Telekomunikační trh v tuto chvíli není z pohledu občanů spravedlivý a sami jednotlivci, i kdyby s tím sami chtěli něco dělat, mají těžší vyjednávající pozici. Spojení spotřebitelů do větší skupiny je samozřejmě efektnější a je větší šance získání nižších cen. Tomuto obchodnímu modelu říkáme crowdsaving. Je to současně jeden z nejvíce transparentních modelů, vše je doložitelné a předem správně definované, myslím si, že právě z toho mají operátoři strach.  Dosavadní tři aukce mobilních tarifů nám díky zájmu lidí a firem ukázaly, že to smysl má. Minimálně v tom, že posledních několika měsících dochází k snižování cen. Nově mají operátoři povinnost při prodloužení smlouvy získat souhlas klienta, využijte toho a požadujte snížení ceny. Licitujte!“ doplňuje Vítězslav Grygar.

To, že mají aukce skutečně smysl a jde s nimi získat lepší podmínky, dokazuje i lokální e-aukce provedená na ostravském magistrátu již před 7 lety, kterou realizovala elektronická aukční síň eCENTRE, jež spolupracuje právě i se sdružením Licit. Aukce zde probíhala mezi třemi tuzemskými operátory a soutěžilo se o balík mobilních služeb pro 112 městských organizací a institucí na 2 roky, za které dřív město platilo přes 11 milionů korun ročně.  Ostrava tehdy vypsala zakázku s maximální cenou 22,9 milionů korun, nicméně vítězný operátor se nakonec dostal na částku 2,9 milionů korun, což pro město představovalo úsporu celkem 86,85 % nákladů.

Ostrava se během let stala opravdu lídrem v této komoditě a vlastně i jakýmsi vzorem pro ostatní města. Jen v oblasti telekomunikace dokázala tímto způsobem ušetřit přes 52 milionů korun. Aukce přes systém eCENTRE však využívala nejen v telekomunikac, ale i v dalších komoditách, jako je elektřina, zemní plyn, potraviny, zdravotnický materiál, materiál technického zabezpečení apod, celková úspora se tak šplhala přes hranici 607 milionů korun.

 

Zdroj: Licit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.