Co vydalo vltavské dno: První letošní průzkumný ponor byl velmi úspěšný

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Praze zorganizovalo několikadenní průzkum části vltavského dna. To vydalo další historické svědectví o vývoji architektury i každodenního života hlavního města. Zejména pak doplnilo první poznatky o tom, v kterých místech přetínal Vltavu předchůdce nejslavněkšího českého mostu – Juditin most.

Provádění přípravných prací rozměření ortogonální sítě na dně řeky v roce 2014 Foto: MHMP. oficiální zdroj

Provádění přípravných prací rozměření ortogonální sítě na dně řeky v roce 2014
Foto: MHMP. oficiální zdroj

 

Potápěči zkoumali vltavské dno od pátku 19. 2. do  pondělí 22. 2. 2016. Nejúspěšnější nález se podařilo odhalit v neděli po poledni, kdy potápěči nalezli základ 2. pilíře Juditina mostu, resp. konstrukce ze železitého (tmavého) pískovce, která téměř jistě tímto základem je. Nález je důležitým počinem pro plánovaný komplexní projekt zaměření pilířů mostu, o nichž jsou zatím údaje náhodné, nesystematické a přibližné. Tento projekt bude rozvíjen odborníky z Muzea hlavního města Prahy a Národního památkového ústavu v Praze. Nález pilíře bude nyní důkladně zhodnocen.

 

 

Utopené kuřivo

Jako vedlejší produkt byl shromážděn soubor artefaktů, který doplní a rozšíří nálezy z roku 2014. Některé artefakty byly získány ze stejných sektorů jako při minulém průzkumu a budou nyní podrobeny důkladnému zkoumání. Předměty souvisejí se životem v okolí mostu, zajímavé jsou například části dýmek z přelomu 19. a 20. století, zlomky středověkých nádob a části stavebního materiálu z okolních staveb i z Karlova mostu.

 

 

Další most?

Zatím je nejisté, zda byly při průzkumu detekovány pozůstatky dřevěného mostu ‒ předchůdce mostu Juditina. Získané fotografie zbytků dřev na dně Vltavy zatím nesvědčí o tom, že by šlo o fragmenty tohoto mostu, získané informace bude nutné ještě podrobněji vyhodnotit, nicméně vytyčený úkol, najít pozůstatky raně středověké dřevěné komunikace přes Vltavu, nadále trvá.

 

 

Mysteriozní Apríl

Nalezené předměty ze dna Vltavy budou součástí expozice Mysterium věže ve Staroměstské mostecké věži, kterou Muzeum hlavního města Prahy pro návštěvníky otevře
od 1. dubna 2016.

Při průzkumu v roce 2014 byl nalezen i tento úlomek barokní sochy sv. Iva Foto: MHMP. oficiální zdroj

Při průzkumu v roce 2014 byl nalezen i tento úlomek barokní sochy sv. Iva
Foto: MHMP. oficiální zdroj

 

Zdroj: MHMP

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.