Pražské veduty 18. století

Muzeum hlavního města Prahy vydalo publikaci Pražské veduty 18. století ke stejnojmenné výstavě. Autory publikace jsou Jiří Lukas a Miroslava Přikrylová.

Pražské veduty 18. století Foto: MHMP, oficiální zdroj

Publikace je věnována pohledům na Prahu a její jednotlivé části. Obsahuje vyobrazení a podrobné popisy více než 420 grafických listů, zachycujících vzhled a proměny města v průběhu 18. století, včetně významných historických událostí a přírodních katastrof. Významný podíl vedut uvedených v knize tvoří 145 kusů digitálních kopií, které poskytl Archiv hlavního města Prahy. Soupis vedut se dále opírá o významné sbírkové fondy Muzea hl. m. Prahy, Národního muzea, Národní galerie v Praze, Královské kanonie premonstrátů na Strahově, Národní knihovny ČR a dalších veřejných sbírek.

Kniha je doplněna rejstříkem umělců, věcným rejstříkem a podrobným seznamem odborné literatury. Soupis a popis pražských vedut 18. století je určen nejen odborníkům, ale i všem milovníkům Prahy a zájemcům o její historii.

Cena publikace činí 1 450 Kč.

 

Zdroj: MHMP

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.