Jak opravit interiéry zasažené povodní

Ve spolupráci s technickým týmem Rigips, na který se v posledních týdnech obrací se žádostí o radu realizační firmy i sami majitelé domů a bytů, kteří odstraňují následky nedávných povodní, jsme pro vás připravili článek s podtitulem Přes povodně „suchou cestou“.

radce-po-povodnich_perex
Krok za krokem vás v něm odborníci provedou úskalími oprav, a to nejen co se technické stránky sádrokartonových konstrukcí zasažených vodou týče. Najdete v něm fundované rady a tipy jak se vyvarovat chyb, zejména z hlediska statiky staveb, vlastního bezpečí a jak rychle a efektivně opravit zaplavené interiéry, aby byly opět vhodné k bydlení i po stránce zdravotní nezávadnosti.

 

Jak opravit interiéry zasažené povodní

Povodňové vody jsou často kontaminované a mohou způsobovat nepříjemná onemocnění, proto doporučujeme odstranit a zlikvidovat všechny konstrukce a sádrokartonové desky, které nasákly povodňovou vodou.

 

O co se postarat nejdříve

Veškeré práce provádějte jen tehdy, pokud je prostor či budova staticky bezpečná a nehrozí zhroucení jakékoli její části.

Odčerpejte stojatou vodu ze zatopených prostor.

Nepoužívejte elektrické vrtačky a pily vzhledem k vlhkému prostředí, ale také z důvodu, že mohlo dojít k narušení izolace elektrických rozvodů uvnitř stěn.

Při příchodu do zatopených prostor, především v případě zatopení interiéru přes stropní konstrukci, která je zakryta podhledem, je nutné vodu zadržovanou v dutině nad podhledem vypustit, např. provedením malých otvorů v opláštění, aby se předešlo zřícení podhledu.

 

Co je třeba odstranit

Promočené sádrokartonové opláštění konstrukcí příček a předsazených stěn do výšky minimálně 200 mm nad hladinu vniklé vody.

V případě zjištění zásadního poškození ocelových částí konstrukcí korozí je nutné tyto prvky, případně celou konstrukci nahradit.

Odstraňte provlhlou minerální izolaci z dutin konstrukcí.

Dutiny následně Vyčistěte a vydezinfikujte.

 

 

Jak vysoušet

Před zahájením samotné rekonstrukce či drobných oprav je nutné dokonale vysušit všechny vytopené prostory budov.

Proces vysychání může urychlit:
snížení vlhkosti v interiéru
otevření budovy, aby se zajistila cirkulace vzduchu
použití větráků
použití odvlhčovačů a vysoušečů uvnitř stavby

Pozor! Zdánlivě suché povrchy konstrukcí ještě nemusí znamenat dostatečné vyschnutí celé konstrukce!

 

Co dělat po vyschnutí

Po vyschnutí je nutná další kontrola všech zasažených konstrukcí, protože některé druhy poškození se projeví právě až po vyschnutí zatopených prostor.

Na co se soustředit především:
opticky nesmí být na konstrukcích patrné stopy vlhka
povrchový karton musí být suchý a soudržný s jádrem desky
desky nesmí být zdeformované
na konstrukcích se nesmí objevit vznikající plísně

Plochy s výše uvedenými nedostatky je nutné dodatečně odstranit.

 

Jak dokončit opravy

Do dutin je nutné vložit chybějící minerální izolaci.

Doplnit demontované opláštění, a to ve stejném druhu a počtu.

Opravu drobných otvorů a spár je možné provést pouze vytmelením.

 

Na co nezapomenout

Obecně je nutné při opravách postupovat dle technické dokumentace Rigips.

Při opravách konstrukcí, na které jsou kladeny nároky na požární odolnost či neprůzvučnost, je třeba dbát na to, aby veškeré použité materiály odpovídaly technické specifikaci výrobce a byly v souladu s projektovou dokumentací stavby.

Konstrukce s požadavkem na požární odolnost smí montovat jen odborně způsobilá firma.

 

Výhody sádrokartonových konstrukcí Rigips

V případě, že jste se ocitli v situaci, kdy budete potřebovat rozsáhlou rekonstrukci, Rigips umožňuje rychlé a spolehlivé řešení.

Lze postupovat snadno a rychle, neboť bez mokrých procesů je rekonstrukce výrazně rychlejší.

Sádrokartonové konstrukce spolehlivě nahradí veškeré parametry původních konstrukcí. Kromě rychlé a snadné montáže získáte i překvapivě dobrou zvukovou izolaci a požární odolnost.

Můžete získat krásně hladké a rovné stěny i stropy, do nichž lze snadno umístit nové elektrorozvody bez jakéhokoli zasekávání či krytí lištami.

Suchá výstavba nabízí minimální tloušťku stěn a nízkou hmotnost konstrukcí (bez nutnosti statických posudků).

V porovnání s jiným stavebním materiálem docílíte i nižší pořizovací náklady.

K výrobě se používají pouze atestované, zdravotně nezávadné a ekologické materiály.

Suchá výstavba nabízí efektivní a rychlé řešení za přijatelnou cenu.

 

Příště se podíváme na konkrétní řešení pomocí konstrukcí Rigips.

 

Zdroj: Rigips

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.