Do Obecního domu se vrací secese

Kde jinde by se měla konat výstava zaměřená na nejvýznamější umělecký sloh přelomu 19. a 20. století, než v jeho pražském „svatostánku“. Výstava nazvaná Secese/Vitální umění 1900, která bude zahájena v pátek 1. listopadu představuje výběr špičkových děl české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Jejím cílem je ukázat užité secesní umění jako reformní umělecký proud, který byl součástí převratného modernizačního a emancipačního úsilí závěru 19. století.

secese__perex3

Expozice přiblíží secesi jak z hlediska uměleckých ambicí moderních tvůrců, tak z hlediska nového životního pocitu, zasahujícího celou společnost. Seznámí s vlivy dobových ideových proudů (vitalismu, spiritismu a dalších), obdivuhodnými inovacemi secesního skla a keramiky i díly dokumentující proměny životního stylu, které se projevily v tvorbě obytného interiéru, ve vizualitě plakátové reklamy nebo v secesní módě. Ukázkou mistrovských prací dekorativního umění navodí atmosféru slavné Světové výstavy v Paříži 1900.

Mezi tvůrci zde najdeme věhlasné umělce, jako byli Henri Toulouse-Lautrec, Alfons Mucha nebo Gustav Klimt, nábytkové umění zastupují návrháři a architekti jako Louis Majorelle, Leopold Bauer či Jan Kotěra, cennou muzejní sbírku skla reprezentují práce proslulých firem Lötz, Tiffany, Daum a Gallé.
Uměleckou tvorbu pak František Drtikol, Vojtěch Preissig, který se představí zároveň jako návrhář tapet či sochař Ladislav Šaloun – autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí, jehož tu zastupuje model vázy nazvané Polibek.

25

 

Trochu jiný pohled

Secese bývá charakterizována jako umění závěru jedné epochy – období nazývaného fin de siècle, jehož ornamentální styl často evokuje snění, únik před narůstajícím sociálním i duchovním napětím doby.

Tato expozice opírající se o bohaté sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze umožňuje ukázat jiný pohled – představit secesi jako umělecký proud, který usiloval o úzké propojení s životní každodenností a směřoval ke „zmnožení a stupňování života“. V tomto smyslu má secesní umění, symbolizované pohybem ornamentálních linií a příznačnými představami Jara a Mládí, velmi blízko k širším dobovým snahám o moderní reformu životního způsobu společnosti. Tyto snahy nabývaly na síle kolem roku 1900 zvláště v zemích střední Evropy v návaznosti na starší reformní proudy, především britské hnutí Arts and Crafts. Byly reakcí na negativní důsledky industrializace, kterým chtěly čelit novou „etickou kulturou“ – mimo jiné důrazem na uměleckou a řemeslnou kvalitu obytného interiéru a užitných předmětů, na jejich tvarovou krásu, účelnost a „ušlechtilost“, a také požadovaným návratem k přírodě a prosazením zdravého životního stylu, zahrnujícího i hygienu, sport a tělesný pohyb. V tomto nadějném tvůrčím kvasu přelomu století se rodila umělecká moderna, vitální hnutí, z nějž čerpaly svou energii avantgardy 20. století.

 

Současná technika ve službách historie

Návštěvníkům expozice jsou k dispozici tablety se samoobslužným programem, přinášejícím další informace o vybraných exponátech, jejich tvůrcích a o dobovém kontextu. Prezentace nabídne rovněž 3D skeny secesních předmětů, které vznikly v rámci evropského projektu Partage Plus, a on-
line propojení na portál Europeana s digitalizovanými fondy evropské secese z významných evropských institucí.

K výstavě bude vydán reprezentativní katalog, přibližující více než 400 vystavených exponátů.

 
Cyklus komentovaných prohlídek s kurátory:
vždy v 17 hodin (výklad zdarma k platné vstupence)
10. 12. 2013 s Radimem Vondráčkem
21. 01. 2014 s Janem Schöttnerem
18. 02. 2014 s Michalem Stříbrným
25. 03. 2014 s Evou Uchalovou
11. 04. 2014 s Petrou Matějovičovou
06. 05. 2014 s Janem Mlčochem
24. 06. 2014 s Lucií Vlčkovou

Cyklus přednášek Secese/Vitální umění 1900:
vždy v 17 hodin (výklad zdarma k platné vstupence)

26. 11. 2013
Vitální secese a životní reforma
Radim Vondráček

17. 12. 2013
(Ne)máte rádi secesi? Vnímání secese ve 20. století
Iva Knobloch

14. 01. 2014
Secesní móda
Eva Uchalová

11. 2. 2014
Secesní šperk
Petra Matějovičová

18. 03. 2014
Žeň světla a stínu.
Secesní fotografie v Čechách
Jan Mlčoch

22. 04. 2014
Kovy v období secese
Michal Stříbrný

24. 05. 2014
Raná tvorba Vojtěcha Preissiga
Lucie Vlčková

17. 06. 2014
Secesní sklo
Jan Schöttner

 

Zdroj: UPM

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.