Kde jinde by se měla konat výstava zaměřená na nejvýznamější umělecký sloh přelomu 19. a 20. století, než v jeho pražském „svatostánku“. Výstava nazvaná Secese/Vitální umění 1900, která bude zahájena v pátek 1. listopadu představuje výběr špičkových děl české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Jejím cílem je ukázat užité secesní umění […]

Čtěte více

Uměleckoprůmyslové museum v Praze se na základě skutečnosti, že český design a užité umění trpí nedostatkem odborných i populárních publikací, které by české i zahraniční zájemce seznamovaly s historickým i soudobým děním v této oblasti, a zároveň zkoumaly tradici i experimentální výboje, díky čemuž stojí česká tvorba na periferii světového zájmu, jakkoli jsou dílčí úspěchy […]

Čtěte více