Šedý zákal: Nová technologie ho umožňuje operovat snáze a šetrněji

Šedý zákal výrazně omezuje kvaliu života, protože nemocnému omezuje nebo dokonce znemožňuje vidění. Současná medicína si s ním už ví rady a jeho odstranění probíhá stále méně invazivní metodou.

Operace žedého zákalu vrátí světu barevnost Foto: OCP. oficiální zdroj

 

Modul „Safe Vision System“, který je součástí fakoemulzifikačního přístroje Centurion, umožňuje automaticky monitorovat jednotlivé fáze operace šedého zákalu. Dokáže zareagovat na pohyby pacienta či změnu nitroočního tlaku a minimalizovat riziko infekce. Šetrnější způsob operace pak významně zkracuje dobu hojení a regenerace oka. Od lednového uvedení v Očním centru Praha proběhlo více než 500 úspěšných operací se skvělými výsledky.

„Technologie Safe Vision System je modulem v novém fakoemulzifikačním přístroji Centurion od firmy Alcon. Jedná se o přístroj, který dokáže monitorovat jednotlivé fáze operace šedého zákalu a aktivně hlídat jakékoli změny při operaci. Tím je myšlena například změna tlaku v oku či nečekaný pohyb pacienta. Tlak v oku je při operaci počítačově řízený a minimalizuje tak jeho kolísání, které nelze predikovat při vstupním vyšetření,“ představuje novou technologii MUDr. Radan Zugar, primář kliniky OCP, a doplňuje: „Součástí systému je i speciální vyvážený roztok, který zvyšuje bezpečnost a minimalizuje rizika infekce při operaci oka. V neposlední řadě má nová technologie pozitivní vliv také na pooperační průběh a hojení oka, neboť operace je pro pacienta šetrnější, struktury oka nejsou podrážděné jako při standardní technologii a hojení po operaci je rychlejší.“

Nová technologie ale nepřináší komfort pouze pro pacienta, ale také pro operatéra, který se díky novému přístroji může plně soustředit na operační výkon. Podle primáře Očního centra Praha MUDr. Radana Zugara je každý krok operace jednodušší a bezpečnější. To se projevuje zejména u komplikovanějších zákroků, např. u operací tvrdších čoček. Sledování parametrů nastavení fakoemulzifikačního přístroje je tak nyní možné ponechat na přístroji samotnému.

MUDr. Radan Zugar, primář kliniky OCP Foto: Oční centrum Praha, oficiální zdroj

MUDr. Radan Zugar, primář kliniky OCP
Foto: Oční centrum Praha, oficiální zdroj

 

Oční centrum Praha je prvním soukromou klinikou v ČR, která přístroj provozuje. Od ledna letošního roku zde bylo provedeno již více než 500 operací.

“Pořízením této nové technologie chceme zvýšit bezpečí a komfort pro naše pacienty při operaci šedého zákalu,” vysvětluje ředitel Očního centra Praha Mgr. Adam Janek, MHA, MBA a dodává: “Naším cílem je v první řadě poskytovat našim pacientům tu nejlepší a nejúčinnější péči a neustále celý proces a operaci samotnou posouvat k větší dokonalosti. Věříme, že nemalá investice do nové technologie nám pomůže tento cíl opět naplnit.”

 

Co je to katarakta

Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které postihuje nejčastěji osoby ve věku 65 – 75 let jako projev stárnutí. Zaznamenány jsou ale také případy šedého zákalu u novorozenců z genetických důvodů či kvůli virovému onemocnění matky. Při kataraktě dochází k zakalení oční čočky, která tak brání průchodu světla na sítnici. Může vést až k úplné ztrátě zraku.

 

 

Zdroj: OCP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.