Povzneste se nad gramatiku! Přijďte na Den Dyslexie

Povzneste se nad pravopis, nechte se vynést až k oblakům, abyste byli svobodni v jiném vnímání. Takové doporučení a současně pozvání vyslovili organizátoři již 6. ročníku Dne dyslexie, který ve spolupráci s Národní galerií pořádá nezisková organizace Umění a věda na podporu dyslektickým dětem ve dnech 9. a 10. září 2015 od 10 do 19 hodin ve Veletržním paláci v Praze. Akce probíhá formou workshopů s odborníky, vynálezci – tvůrci pomůcek a dys umělci. Vstup je zdarma.

Veletržní palác se opět stane dějištěm Dne dyslexie Foto: DYS, oficiální zdroj

Veletržní palác se opět stane dějištěm Dne dyslexie
Foto: DYS, oficiální zdroj

 

DEN DYSLEXIE, který dosud neexistuje nikde ve světě, slaví jen děti v České republice. Organizátorům se podařilo již tradičně zajistit i mezinárodní účast, tentokrát opět ze Slovenska a z USA. Po celý den budou probíhat workshopy s lidmi, kteří s dyslektiky, dysgrafiky a hyperaktivitou žijí a pracují, představí se výtvarní umělci, tvůrci pomůcek, odborníci a další. Děti na workshopech získají za každý splněný úkol dárečky, vítány jsou nejen děti, ale i dospělí, rodiče, prarodiče.

 

6. ročník představí mnoho nového

Kdo by nechtěl mluvit anglicky? Dagmara Rýdlová – neboli dysbaba bojuje se svou dyslexií již roky a sama vytvořila mnoho výukových pomůcek. Na Dni Dyslexie představí zcela nové bezbariérové pracovní sešity pro výuku anglického jazyka. Další pomůckou, tentokráte pro náš rodný jazyk, je aplikace Včelka, jež zlepšuje čtení a problémy s dyslexií. Spolu s Michalem Zwingrem a Michalem Hudečkem Včelku představí odbornice Renata Wolfová, která nejen, že spolupracovala na vývoji aplikace, ale je i speciální pedagožkou a odbornicí na dyslexii a dyskalkulii.

Architektura nás všechny obklopuje a aniž bychom si to uvědomovali, lidé s dysznevýhodněním velice dobře pracují s třetím rozměrem, což přijde ukázat slovenská architektka Barbora Vachová. Motorika je další důležitá složka pro náš život, vnímání hmatem a pohybem představí Rudolf Kutina, který ví, co vše dyslexie obnáší a navzdory dysznevýhodnění je ve svém oboru úspěšný. O další příběh dyslektika se s námi podělí ředitelka muzea nočníků Renata Sedláčková, jejíž workshop nebude jen o její práci, ale i o vlastní zkušenosti s dysznevýhodněním.

Sluch je dalším důležitým vjemem pro čtení a mluvení, ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel v čele s Marií Doležalovou ukáží jaké pomůcky využívají. Dalším typem dysznevýhodnění provede Ing. Martina Přibylová, která se s návštěvníky podělí o zkušenosti a zážitky s dyspraxií.

Jak si najít dobrou práci, jak se prezentovat a vyzdvihnout své plusy, jak správně sepsat životopis a zda při pracovním pohovoru přiznat, že jste dys? Na to vše odpoví workshop z prostředí personalistiky s Erikou Prachařovou. Z řad odborníků se nám představí Stanislava Emmerlingová, speciální pedagog – poradkyně a tvůrkyně pomůcek, která nám ukáže jak na zdárné odstranění příčiny problémů a prevence školní neúspěšnosti.

Chybět nebudou ani dys-umělci. Adam Jílek, malíř, který ztvárňuje naprostou realitu a sám má vlastní zkušenost s dyslexií. Na jeho workshopu si můžete vyzkoušet, jak dokonale jde nakreslit třeba jablko nebo jak si můžete vy sami namalovat svůj autoportrét.

Dále umělkyně a zakladatelka Dne Dyslexie a sama dys Alena Kupčíková povede workshop, jak nejen slova mluvená, ale i psaná mohou mít svou barvu a dokonce i tvar. Již tradičně Alena představí Interaktivní multimediální testy a slabikář jako prevence dyslexie a dysgrafie již v předškolních letech.

Jindřich Matěk je dyslektik s talentem fotografa, na svém workshopu vytvoří s dětmi interaktivní 3D abecedu pomocí hmatu a všechna tato písmenka nafotí, aby dyslektici vytvořili abecedu dyslektiků očima dyslektiků.

Svou účastí nás poctí také absolvent FAMU, Jaroslav Černý, který také bojuje celý život s dyslexií, píše knihy a má za sebou již 300 dokumentů. Na Dni dyslexie bude možno zhlédnout jeho film DAR DYSLEXIE, který vznikl s koprodukcí České televize, a také budete mít šanci s Jaroslavem promluvit o druhém dílu dokumentu Dar dyslexie, který nyní připravuje.

Až ze Spojených států amerických na akci zavítá novinářka, publicistka Stephanie Straussová, která je sama dyslektik. Zde představí nejen jeden ze svých filmů Reaching for words, Stephanie přijela do ČR zmapovat právě i dění stran dyslexie.

Dílničku psavců povede Kateřina Kaclíková, absolventka literární akademie a rovněž dyslektik. Její workshop ukáže, zda může psát každý.

Na Dni dyslexie nebudou chybět ani workshopy Foto: DYS, oficiální zdroj

 

Program 9. a 10. září  2015

(oba dny budou probíhat v základním rozvrhu stejně)

10 hodin – zahájení, představení všech účinkujících na workshopech

10 až 19 hodin – workshopy

Kino DYS probíhá po celou dobu konání tohoto den s filmem Dar dyslexie od J. Černého, a zahraniční film Reaching for words (Na dosah slov) od Stephanie Straussové.

 

Den dyslexie- plakát Oficiální zdroj: DYS

 

Další informace k tématu dyslexie najdete na www.dys.cz.

 

Slovo organizátorů

Dr. Alena Kupčíková, zakladatelka Dne Dyslexie: „Minulý rok jsme si uvědomili, jak je důležité tento den neoslavovat jen jeden den, ale oslavám věnovat více dní. Všichni vystavovatelé a vedoucí workshopů se Dne Dyslexie účastní dobrovolně, čímž všem velice děkuji za to, že můžeme pospolu strávit dva dny, komunikovat a pomáhat si navzájem skrze naše zkušenosti, zážitky, prožitky a vše předávat dál. Svět se mění, stává se stále více virtuálním, všichni žijeme na zdech sociálních sítí a často zapomínáme na skutečnou realitu, na to, že můžeme věci sdílet i osobně nejen pomoci tlačítka na sociálních sítích a internetu. Reálně sdílet nám pomáhají naše smysly, které nám také umožňují fungování v každodenním životě. Minulý rok se nám osvědčilo přizvat lidi, kteří mají i jiné handicapy: např. neziskovou organizaci, která pomáhá nedoslýchavým a neslyšícím. Vše je propojeno skrze zrak, sluch a hmat. Pochopením těchto propojení a souvislostí by mohla vymizet i slova, která nás nějak označují a škatulkují. A my se tak budeme moci zaměřit na to, v čem jsme každý z nás úspěšní. Žijeme v době, kdy se společnost začala značně separovat a najít dobrou školu, kde by děti byly brány takové jaké jsou, bez ohledu na jakýkoli handicap je velmi složité. Mnohdy se jeví jednodušší si otevřít školu vlastní. Všichni se uzavíráme do pomyslných bublin, v kterých žijeme, a nejde nám o to, abychom se vzájemně propojovali a sdíleli společně své myšlenky a zážitky. Právě o tom Den Dyslexie je. O to se snažíme po celou dobu konání této světově ojedinělé události a to je také naším poselstvím.“

Den dyslexie: Dr. Alena Kupčíková               Oficiální zdroj: DYS

Den dyslexie: Dr. Alena Kupčíková
Oficiální zdroj: DYS

 

 

Jiří Fajt, ředitel Národní galerie v Praze doplňuje: „Stejně jako v předchozích letech, i letos máme radost z toho, že můžeme ve Veletržním paláci hostit Den Dyslexie a být tak součástí dobré věci, která se na umění dívá tak trochu jinýma očima. Rozmanitost je totiž nesmírně důležitá, stejně jako oborová i mezioborová spolupráce, na kterou klademe stále větší důraz. Chceme, aby Národní galerie pravidelně ožívala nejen výtvarným uměním, ale třeba i smysluplnými projekty jako je Den Dyslexie.“

Veletržní palác se opět stane dějištěm Dne dyslexie Foto: DYS, oficiální zdroj

 

O tom, jak probíhala akce v loňském roce si můžete přečíst v článku: Den Dyslexie: Jubilejní 5. ročník v Národní galerii nese podtitul Dar dyslexie

 

Zdroj: DYS, Národní galerie v Praze                             

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.