Tíha lehkosti: Mirek Kaufman sleduje proměny lidské tváře

Nový cyklus maleb Mirka Kaufmana s názvem Tíha lehkosti představuje od 8. května Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Hlavním motivem obrazů, které zaplnily obě patra galerie, je lidská podoba, přesněji fascinace její proměnou. Obrazy jsou protipólem současného kultu krásy a dokonalosti. Nabízejí lidskou tvář s její nedokonalostí, tajemností, s vepsaným příběhem.

Mirek Kaufman: Skládající se hlava 2014, olej a akryl na plátně 160 x 140 cm Foto: Mirek Kaufman, oficiální zdroj

Mirek Kaufman: Skládající se hlava 2014, olej a akryl na plátně 160 x 140 cm
Foto: Mirek Kaufman, oficiální zdroj

 

 

Naše vlastní tvář je neustále přítomným svědkem, který nás informuje i o té nejnepatrnější změně, přechodném stavu napětí, o povrchových anomáliích všeho druhu až po zjevné a trvalé známky ubíhajícího času. Je nesmírně vzrušující pozorovat lidské tváře, vnímat a domýšlet důsledek těchto neustálých proměn,“ vysvětluje Mirek Kaufman. Tvář je podrobována zkoušce času, vystavována nejrůznějším vnějším vlivům a nachází svůj výraz v sériích Sepraných či Sedimentujících tváří nebo v Zaprášených krajinách. 

Ani krajinu autor nevnímá jako konkrétní popis zemského povrchu, zaznamenává ji v náznacích a symbolech. Povětšinou jde o krajinu abstrahovanou, kde autora zajímá kontrast mezi hmotností terénu a vzdušnou atmosférou. Výstava nabízí velké i malé formáty obrazů či práce na papíře.


Obrazy Mirka Kaufmana nejsou klasickými podobiznami či portréty. „Kaufmanův přístup k malbě odráží svět, ve kterém bezprizorní lidská přítomnost zprostředkovaná televizí nebo internetem, převládá v našem vědomí více než fyzická lidská přítomnost. Pojmy, jimiž Kaufman tuto situaci pojednává – narušení, sedimentace a eroze –, naznačují chápání tváře jako něčeho zcela zaměnitelného s krajinou a s transformativními procesy, které spoluvytvářejí její povahu,“ uvádí v katalogu k výstavě kunsthistorik Richard Drury.

 

Křehkost přírody i techniky

V některých obrazech si Mirek Kaufman dovolil hříčku, která upozorňuje na to, že zdánlivě dokonalý elektronický obraz je ve stavu stálého ohrožení. Stejně jako lidská tvář je i digitální obraz křehký a zranitelný. Na jedné straně stopa času, na druhé straně nesčíslné shluky pixelů, které mají schopnost vymanit se z předem dané struktury a vytvořit zcela nové konfigurace či doslova se přerodit v nové hybridní obrazy. Tzv. digitální chyba se stává analogií křehkosti lidské tváře – obojí je odrazem a zároveň výsledkem snahy vzdorovat času.

 

Přirozená cesta

Čas hraje stěžejní roli i při samotném vzniku obrazů – tzv. sedimentaci. „Proměnlivé procesy pomalého usazování barvy probíhají pouze v horizontální poloze. Celá záplava naředěné barvy se pomalým prosýcháním mění v mikroskopickou strukturu, podobně jako kaluže vody při odpařování zanechávají nenápadné kontury, kresba se zpřesňuje a nachází svou definitivní podobu,“ dodává Kaufman.

 

Streetart zamířil do galerie

Součástí instalace v Severočeské galerii je i střihová dynamická slideshow autorových fotografií. Projekce s názvem Sedimenty tvoří paralelu k jeho malířské tvorbě. Jde tu o snahu vyjádřit často velmi prchavou lidskou stopu. Jednotlivé fotografie zachycují fragmenty městského prostředí z nejrůznějších úhlů pohledu. V prolínající se sekvenci můžeme sledovat detaily zdí, grafitti, rozmanité nápisy, piktogramy, zvětšené fragmenty plakátovacích ploch, nebo monumentalizované stránky z módních magazínů. To vše se proměňuje střihem do nečekaných souvislostí. 

Jakousi výstavou ve výstavě je pak společný experimentální projekt Jamming, který iniciovala výtvarná dílna Inventura Otto Kouwena a v rámci aktivity streetartové Ukradené galerie poprvé vstupuje na půdu veřejné instituce. Ukradená galerie je experimentální streetartový projekt, který vznikl v Českém Krumlově v květnu 2010. V dlouhodobě opuštěných městských vitrínkách se konají outdoorové výstavy. Stejně tak i v prostoru litoměřické galerie se divákům představuje jeden exponát, umístěný v jedné z přenesených recyklovaných městských vývěsek. Tentokrát se jedná o dílo, na kterém pracovali všichni zúčastnění autoři.

 

Kdy a kde

Výstava Tíha lehkosti je k vidění v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích,Michalská 7, Litoměřice do do 14. června. Otevřeno je út – ne 9 – 12 a 13 – 18 hodin.

Více informací je k dispozici na www.mirekkaufman.com.

 

MIREK KAUFMAN

Narozen 1963, studoval v letech 1983-1989 na Akademii výtvarných umění v Praze a na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Paříži, kde řadu let pobýval. Věnuje se malbě, fotografii a příležitostně grafickému designu. Jeho hlavní doménou je práce na rozsáhlejších malířských cyklech. K nedávno realizovaným projektům patří rozsáhlý cyklus s názvem Tekuté písky (2010) nebo Úhel pohledu (2013).Svou práci pravidelně představuje doma i v zahraničí, kde je zároveň zastoupen v řadě soukromých sbírek. Patří k úzkému okruhu časopisu Revolver Revue, kde již několikrát publikoval své práce.

Mirek Kaufman Foto: Mirek Kaufman, oficiální zdroj

 

Zdroj: Mirek Kaufman

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.