Skleněné peklo: Požár Veletržního paláce 14. – 15. 8. 1974

Se slavným filmem má stejnojmenná výstava rozšiřující stávající výstavu Příběh Veletržního paláce společný zejména dramatický průběh likvidace požáru, který přes všechno úsilí hasičů skončil prakticky destrukcí stavby. Vyčíslená škoda byla historicky nejvyšší, která kdy požárem v Praze vznikla, činila na tehdejší dobu těžko uvěřitelných 224 milionů Kč. Veletržní palác jen o vlásek unikl demolici. O rekonstrukci bylo rozhodnuto sice pouhé dva roky po požáru, ale než budova, v níž je dnes umístěna Sbírka moderního a současného umění Národní galerie v Praze, mohla vstát jako bájný Fénix z popela, uplynulo dlouhých 21 let než byla pro veřejnost otevřena tři podlaží stálých expozic.

Vladimír Mlýnek - Hořící Veletržní palác Fotografie © 2014 Národní galerie v Praze

Vladimír Mlýnek – Hořící Veletržní palác
Fotografie © 2014 Národní galerie v Praze

 

Vznik požáru v objektu Veletržního paláce v Praze 7, sloužícího v té době jako administrativní sídlo několika podniků zahraničního obchodu Československé socialistické republiky, byl oznámen 14. 8. 1974 ve 21.33 spojovací ústředně Požárního útvaru Praha. Přestože se první jednotka požárníků na místo dostavila už po deseti minutách a další plynule následovaly (celkem jich zasahovalo 25), nepodařilo se zničující požár zastavit a z paláce zbyl víceméně jen železobetonový skelet. Vyhořela tak jedna z nejvýraznějších raně funkcionalistických staveb ve střední Evropě a zdálo se, že se tím uzavřela i její historie.

Instalace ‚Skleněné peklo‘ představuje tematické rozšíření aktuální výstavy Příběh Veletržního paláce, se zahájením na přesný den vypuknutí požáru. Ukazuje fotografie a archiválie, jak se zachovaly ve složkách vyšetřovatelů požáru, a několik snímků, které vznikly u diváků – podařilo se například dohledat autora expresivní série více než třiceti barevných fotografií, které přesvědčivě ukazují šíření požáru budovou a které při vyšetřování využívali jak požárníci, tak Veřejná i Státní bezpečnost. V záznamech hasičů i z vyšetřovacích zpráv policie lze rekonstruovat postup požáru uvnitř budovy a jeho hašení téměř minutu po minutě.

Jako obrovský úspěch je možné vnímat to, že se zasahujícím jednotkám přes vlastní destrukci Veletržního paláce podařilo zabránit přeskočení ohně na další budovy v Holešovicích, a zabránit tak daleko větším škodám. Instalaci rámují zprávy z dobových médií (tištěných i zvukových), která, možná překvapivě, věnovala požáru minimální pozornost, a to přesto (nebo právě proto), že budovu využívaly podniky zahraničního obchodu, klíčové pro socialistické hospodářství. Výstava je tak zároveň reflexí mediální kultury za posledních 40 let.

Celá instalace je připomenutím uzavření jedné etapy života Veletržního paláce, ale zároveň zahájení nové, spojené již s Národní galerií v Praze. Tím přispívá i k aktuálním diskusím o budoucnosti této výjimečné stavby. K instalaci vychází minikatalog shrnující dnes zjistitelné informace ohledně vzniku požáru a jeho vyšetřování včetně mediálního ohlasu.

Více informací o výstavě získáte na stránkách Národní galerie v Praze.

 

Zdroj: NG v Praze

 

Přesný popis průběhu akce se všemi daty, jmény a časy si můžete přečíst přímo na stránkách HZS Praha v textu Požár Veletržního paláce – 14.8.1974.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.