Při odstupování od smluv chybují spotřebitelé i prodejci

Kupujete zboží přes internet? Pak asi víte, že máte právo zakoupené zboží do 14 dnů vrátit bez udání důvodu. Jak je tomu ale s odstoupením od kupní smlouvy při podomním prodeji? V tomto případě totiž prodejci spotřebitele o jejich právech mnohdy nepoučí, což je v rozporu se zákonem. 

wikimedia-commons_hssection_sign-svg_

 

Spotřebitelská poradna časopisu dTest situaci přibližuje ne konkrétním případu: Na poradnu se obrátil manželský pár, který před koncem loňského roku povolal do své domácnosti servisního technika na pravidelnou prohlídku jejich drahého vysavače. Technik manželům na místě prodal novou podlahovou hlavici za více než 10 000 Kč. Po několika dnech si manželé uvědomili, že hlavici nepotřebují. Zatelefonovali tedy prodejci a odstoupili od kupní smlouvy. Podle starého občanského zákoníku však bylo odstoupení neplatné.

„Jako první pochybil servisní technik, který opomněl splnit svou zákonnou povinnost informovat spotřebitele při uzavírání kupní smlouvy o jejich právu na odstoupení. Další chybu udělali majitelé nechtěné hlavice, když pro odstoupení zvolili telefonickou formu. Zákon totiž stanovoval, že odstoupení musí být provedeno písemně,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený a dodává: „Podobných případů je hodně a spotřebitelé jsou často ještě méně informovaní. Při prodeji mimo prostory obvyklé k podnikání, tedy například v domácnosti, si ani neuvědomí, že uzavřeli kupní smlouvu a mají právo od ní odstoupit.“

 

Jak mluví zákon?

Při uzavření kupní smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání zákon umožňuje od smlouvy do 14 dnů od uzavření odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. U koupě zboží se za počátek lhůty pro odstoupení považuje okamžik převzetí. „O právu na odstoupení musí podnikatel spotřebitele písemně poučit. Pokud tak neučiní, platí pro kupní smlouvy uzavřené po 1. lednu 2014 lhůta delší, a to jeden rok a 14 dnů. Jestliže během této lhůty podnikatel zjistí své pochybení a spotřebitele dodatečně poučí, běží od okamžiku poučení běžná 14 denní lhůta. Zákon už nevyžaduje, aby odstoupení bylo provedeno písemnou formou, ovšem je třeba si uvědomit, že odstoupení učiněné po telefonu se bude jen velice těžce prokazovat. Pro dodržení lhůty pro odstoupení stačí, bylo-li oznámení nejpozději poslední den lhůty odesláno,“ shrnuje Lukáš Zelený problematiku odstupování od kupních smluv, jež se od 1. ledna letošního roku řídí novým občanským zákoníkem.

Na základě doručeného odstoupení je podnikatel povinen do 14 dnů vrátit veškeré peněžní prostředky, které přijal od spotřebitele. Spotřebitel je ve stejné lhůtě povinen vrátit zakoupené zboží i s příslušenstvím a případnými dárky.

 

Oznamovací samolepka

Nejsou vám milé návštěvy podomních prodejců, ale nechcete na dveře a branky vylepovat ručně psané vzkazy? Časopis dTest připravil pro tyto účely samolepku s výzvou „Prodejci, nezvoňte“, kterou si může kdokoli zdarma objednat na adrese www.dtest.cz/nezvonte.

 

Zdroj: dTest

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.