Oskar Kokoschka se vrací do Prahy

Ve Veletržním paláci jsou až do 28. června 2015 k vidění díla Oskara Kokoschky z českých a zahraničních institucí i soukromých sbírek, která slavný malíř vytvořil v letech 1934 – 1938 během svého pobytu v tehdejším Československu. Výstava nese název Oskar Kokoschka a Praha.

Oskar Kokoschka - Portrét TGM Foto: © 2015 Národní galerie v Praze, oficiální zdroj

Oskar Kokoschka – Portrét TGM
Foto: © 2015 Národní galerie v Praze, oficiální zdroj

 

Reprezentativní část Kokoschkova „pražského“ díla je vystavena v kontextu českého výtvarného umění, včetně jeho spolupráce s galerií Dr. Huga Feigla nebo Spolkem výtvarných umělců Mánes. Mezi zastoupenými autory jsou dále Friedrich Feigl, Bohdan Heřmanský, Willi Nowak, Karel Vogel, Vincenc Makovský, Emil Filla, František Janoušek, Josef Čapek, ale i umělci v československé emigraci John Heartfield, Theo Balden, Kurt Lade nebo Johannes Wüsten.

 

Výstava mapuje autorův čtyřletý pobyt

Oskar Kokoschka (1886 Pöchlarn – 1980 Montreux), jeden z nejvýznamnějších umělců 20. století, přijel 25. září 1934 v doprovodu vídeňské ilustrátorky módních časopisů Edith Sachsl do Prahy. Čtyřletý pobyt v meziválečném Československu znamenal v mnoha ohledech významný obrat v jeho životě. Kokoschka sice v té době nebyl skutečným uprchlíkem před nacismem, nicméně v Německu již bylo jeho dílo označeno za „zvrhlé umění“ a jeho obrazy byly odstraněny z galerií. Kokoschka byl také jedním z umělců, které nacisté představili na stejnojmenné putovní výstavě, která byla otevřena v roce 1937 v  Mnichově.

Původně rakouský malíř plánoval krátkou zastávku před cestou do Ruska a východní Asie, aby namaloval portrét Tomáše Garriguea Masaryka. V důsledku prezidentova zdravotního stavu a vývoje světové politické situace však setrval v Československu značně déle, což mělo nesporný vliv na jeho soukromý život i dílo. Již v roce 1935 se prezident Masaryk osobně zasazoval o to, aby umělci s českými kořeny bylo uděleno československé občanství.

Pobyt v Praze představoval pro Kokoschku i zásadní obrat v soukromém životě. Hned na začátku svého pobytu se zde zamiloval do devatenáctileté studentky práv Oldy Palkovské. Ta se mu stala přítelkyní, společníkem i důležitým diskuzním partnerem. V roce 1941 se Oskar Kokoschka s Oldou Palkovskou oženil v Londýně, kam spolu utekli před nacisty

 

Pokračující spolupráce

Výstava a doprovodná publikace, které vznikly ve spolupráci s Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, upozorňují na kontakty s českými i německy hovořícími osobnostmi tehdejší kulturní scény v Československu a Kokoschkovu roli veřejně známého umělce, který v mnohém působil na místní autory. Jeho role pro antifašistickou emigraci v Československu nebyla v tomto rozsahu nikdy představena. Obdobně aktivity skupiny Oskar-Kokoschka-Bund a souvislosti s českou divadelní avantgardní scénou – Osvobozeným divadlem Jiřího Voskovce a Jana Wericha nebo divadlem D Emila Františka Buriana – budou na výstavě zmíněny zcela poprvé.

Další informace najdete na webových stránkách výstavy.

Výstava Oskar Kokoschka a Praha ve Veletržním paláci Foto: © 2015 Národní galerie v Praze, oficiální zdroj

Výstava Oskar Kokoschka a Praha ve Veletržním paláci
Foto: © 2015 Národní galerie v Praze, oficiální zdroj

 

 Doprovodné akce k výstavě

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY A PŘEDNÁŠKY

(začátek vždy v 16.00 hodin, není-li uvedeno jinak)

1. 3. 2015 / Kokoschka a Praha. Prohlídka s kurátorkou výstavy Olgou Uhrovou.

15. 3. 2015 / Města z nadhledu. Kokoschkův pohled na Prahu. Prohlídka s historičkou umění Evou Bendovou.

22. 3. 2015 / Oskar Kokoschka a Antonín Slavíček – malíři Prahy. Přednáška historika umění Jaromíra Zeminy.

29. 3. 2015 / Oskar Kokoschka a pražská německy hovořící výtvarná scéna. Prohlídka s historiky umění Annou a Ivem Habánovými a autorkou výstavy Bronislavou Rokytovou.

12. 4. 2015 v 14.30 / Kokoschka a Praha. Prohlídka s odborným lektorem.

12. 4. 2015 / Raná tvorba Oskara Kokoschky. Přednáška historičky umění Marie Rakušanové.

26. 4. 2015 / Jeden den v životě Oskara Kokoschky. Prohlídka s autorkou výstavy Bronislavou Rokytovou a historičkou umění Evou Bendovou.

17. 5. 2015 v 11.00 / Kokoschka a Praha. Prohlídka s odborným lektorem.

17. 5. 2015 / Kokoschka a Praha. Prohlídka s autorkou výstavy Bronislavou Rokytovou.

21. 5. 2015 / Kokoschka a Praha. Prohlídka tlumočená do českého znakového jazyka.*

31. 5. 2015 / Je moderní umění zvrhlé? Prohlídka s odborným lektorem.

13. 6. 2015 / Kokoschka a Praha. Prohlídka s odborným lektorem.

28. 6. 2015 / Oskar Kokoschka a umělci-exulanté v předválečném Československu. Prohlídka s autorkou výstavy Bronislavou Rokytovou.

Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad)

Doba trvání: cca 60 min.

Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

*Cena: zdarma k platné vstupence

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU

Chcete si prohlédnout výstavu s výkladem lektora se svými přáteli? Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku. Možné také v cizích jazycích (anglicky, francouzsky, německy). Informujte se o volných termínech na výše uvedených kontaktech.

Cena: základní v češtině 600 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob); cizojazyčný výklad 1500 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob) + vstupné na výstavu / Rezervace: dva týdny předem

 

SPECIÁLNÍ AKCE 

12. ročník Pražské muzejní noci

13. 6. 2015 / 19.00–1.00 / zdarma vstup i program

 

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

 

AKVAREL A ŠKOLA VIDĚNÍ OSKARA KOKOSCHKY

19. 4. 2015

Tvůrčí dílna vedená umělcem se zaměří na psychologii portrétu a modelu a její zachycení bezprostředním rukopisem v technice akvarelu.

Doba trvání: 11.00–17.00 / Cena: 600 Kč / 400 Kč studenti, učitelé a senioři (zahrnuje vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál). Nutná rezervace.

 

PROGRAM PRO DĚTI

Otevřený nedělní ateliér pro děti a rodiče zdarma v rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií

 

O.K. ŠKOLA VIDĚNÍ

17. 5. 2015

Jak se dívat? Jak viděné zaznamenat? Lze zastihnout prchavý čas?

Přijďte za námi zachytit pohyblivé dění v Malé dvoraně a přenést se tak k jednomu z inspiračních zdrojů Oskara Kokoschky.

Cena: Vstup volný / Doba trvání: navštivte ateliér kdykoli od 14.00 do 17.00 / Rezervace není nutná. / Facebook: Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi v Národní galerii. / Místo konání: Malá dvorana Veletržního paláce

 

Otevřené výtvarné herny pro rodiče a děti od 1,5 do 5 let

Zveme vás do výtvarné herny, kde můžete společně se svými dětmi tvořit, hrát si a inspirovat se výtvarnými díly Oskara Kokoschky a dalších umělců zastoupených na výstavě.

 

O.K.

18. 3. ST 16.00–17.15, poslední vstup v 16.45

19. 4. ČT 10.15–11.30, poslední vstup v 11.00

19. 4. ČT 15.30–16.45, poslední vstup v 16.15

 

Panoramata jsou taky dramata

22. 4. ST 16.00–17.15, poslední vstup v 16.45

23. 4. ČT 10.15–11.30, poslední vstup v 11.00

23. 4. ČT 15.30–16.45, poslední vstup v 16.15

 

Nad

27. 5. ST 16.00–17.15, poslední vstup v 16.45

28. 5. ČT 10.15–11.30, poslední vstup v 11.00

28. 5. ČT 15.30–16.45, poslední vstup v 16.15

Cena: 60 Kč / 1 osoba starší 1,5 roku (v ceně je zahrnuto vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál) / Místo konání: KORZO/ Rezervace není nutná. Facebook: Otevřená výtvarná herna.

 

STUDIO

Prostor pro děti i dospělé ve výstavě Oskar Kokoschka a Praha pro odpočinek, studium a vlastní tvorbu dospělých i dětí rozvíjející témata obsažená v tvorbě Oskara Kokoschky.

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Buďme O.K.

Jak se lze dívat na okolní svět? Je možné zachytit prchavý okamžik? Pojďme se seznámit se speciálními optickými hračkami a nechat se jimi inspirovat k výtvarné hře. Podobně jako se Oskar Kokoschka nechal inspirovat při tvorbě svých obrazů.

Učivo: rozvoj zrakového vnímání (barevnost a iluze chvění), spontánní hra (za pomoci optických hraček)

Výstupy (dítě): vnímá rozmanitost barev a malířské gesto, uplatňuje spontánní hru v tvůrčích činnostech

Časová dotace: MŠ – 60 min., 1. st. ZŠ – 90 min.

 

Nabízíme programy, komentované prohlídky nebo prohlídky s výtvarnými etudami na míru. Informujte se o volných termínech a tématech v Lektorském oddělení.

 

PROGRAMY PRO PEDAGOGY

Komentované prohlídky

Seznámíme vás s dílem Oskara Kokoschky a dalších umělců a s příběhem Kokoschkova československého exilu v době před 2. světovou válkou. Představíme vám také možnosti, jak výstavu využít ve výuce a jak na ni tvořivě reagovat ve výtvarné výchově a při výuce dějepisu a českého jazyka.

11. 3. ST 16.30

15. 4. ČT 16.30

Cena: zdarma / Doba trvání: 60–90 minut / Rezervace nutná

 

 Zdroj: Národní galerie v Praze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.