Od nitě ke košili: Textil a móda středověkých Pražanů

Výstava věnovaná textilnímu a barvířskému řemeslu v období 14. až 15. století, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy, probíhá v domě U Zlatého prstenu od 17. 5. do 29. 10. 2017. Návštěvníky provede celým procesem vzniku středověkých textilií a přiblíží jednotlivé výrobní postupy i vybavení tehdejší tkalcovské a barvířské dílny. Předvede také různé typy textilií a jejich praktické využití v běžném životě lidí v období vrcholného středověkui dobovou módu pražských měšťanů.

Textilie střeodvěk Foto: MHMP, oficiální zdroj

Ústředním exponátem výstavy je unikátní soubor 1593 fragmentů středověkých tkanin, objevených archeology v letech 2004–2008 v centru Prahy, ve středověkých smetištních vrstvách ze 14. a 15. století při výzkumu ve vstupních šachtách kolektorů v prostoru ulic Jungmannova, Vodičkova a Školská. Mezi vystavenými předměty najdeme také řadu originálních archeologických nálezů textilních nástrojů i výrobních zařízení z etnografických sbírek. Vývoj módních trendů přiblíží repliky oděvů pražských měšťanů z období
14. a počátku 15. století. Součástí výstavy jsou filmové dokumenty jednotlivých pracovních postupů a nechybí ani hmatová složka a místa, kde si návštěvníci sami mohou vyzkoušet některé postupy výroby textilu.

Textil provází člověka od mladší doby kamenné do dnešních dnů. Díky svým vlastnostem, jako jsou tepelná izolace, savost, hebkost, přilnavost i dekorativnost, našel široké uplatnění
a stal se nenahraditelným jinými materiály. Také ve středověku byl textil nepostradatelnou součástí každodenního života – sloužil jako ideální materiál ke zhotovení oděvů
i nejrůznějšího neoděvního vybavení a také jako znak společenského postavení jejich majitelů. Jedinečným zdrojem poznatků o středověkých textilních řemeslech, výrobě i dobové módě jsou archeologické nálezy textilu.

K výstavě je vydána stejnojmenná publikace.

S otevřením této výstavy se bude konat Mezinárodní sympozium pro archeologický textil NESAT XIII, které se uskuteční ve dnech 22.–26. 5. 2017 v budově Technické univerzity v Liberci. Jeho organizátory jsou Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., a Fakulta textilního inženýrství Technické univerzity v Liberci spolu se Správou Pražského hradu.

 


Doprovodné programy k výstavě

 

Přednášky

 

úterý 30. 5. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu

PhDr. Helena Březinová, Ph.D.: Archeologické textilie jako pramen poznání historie textilní výroby

 

úterý 6. 6. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu

Jan Šejbl, DiS.: Bourec morušový a hedvábné vlákno

 

úterý 27. 6. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu

PhDr. Helena Březinová, Ph.D.: Poznání středověké textilní výroby na základě archeologických nálezů

 

úterý 5. 9. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu

Bc. David Kohout: Středověké barvířství

 

úterý 3. 10. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu

PhDr. Milena Bravermanová: Unikátní kolekce středověkých textilií z královské krypty katedrály sv. Víta na Pražském hradě

 

 

Komentované prohlídky

PhDr. Helena Březinová, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR Praha v. v. i.

Mgr. Miroslava Šmolíková, Muzeum hlavního města Prahy

čtvrtek 1. 6. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu

čtvrtek 15. 6. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu

čtvrtek 7. 9. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu

čtvrtek 5. 10. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu

 

 

Lektorský program

Od košile k niti

Program je určen pro ZŠ a SŠ.

 

 

Další informace najdete na www.muzeumprahy.cz

 

 

Zdroj: MHMP


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.