O domácím násilí nelze mlčet

Fenomén domácího násilí je poznamenaný mnoha mýty, vysokou mírou společenské tolerance i nedostatečnou kvalifikovaností odborníků. Kampaň MLČENÍ BOLÍ, kterou spustila intervenční centra ČR má přispět k tomu, aby se mezi veřejnost dostaly fundované informace o tématu, aby se ti, jichž se domácí násilí přímo týká, osvobodili z letargie i předsudků a začali bojovat o lepší budoucnost svou i svých blízkých. Současně kampaň oslovuje veřejnost, aby se tvůrčí formou k akci připojila

Andrea Kerestešová v Kampani MLČENÍ BOLÍ  Oficiální zdroj: MLČENÍ BOLÍ

Andrea Kerestešová v Kampani MLČENÍ BOLÍ
Oficiální zdroj: MLČENÍ BOLÍ

 

Řada známých osobností se zapojila do boje proti domácímu násilí a podpořila kampaň intervenčních center ČR s názvem MLČENÍ BOLÍ. Hlavním cílem je rozbourat mýty a tabu kolem domácího násilí a upozornit na vysoké procento lidí, kteří se stali oběťmi fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického či sociálního násilí. Ohroženy nejsou pouze ženy, v poslední době stoupá počet případů násilí mezi zletilými dětmi a rodiči, i násilí páchané na seniorech. Pomoc intervenčních center v loňském roce využilo téměř pět tisíc obětí.

Bára Basiková, Michaela Kuklová, Ilona Svobodová, Michaela Maurerová, Roman Šebrle, David Suchařípa a další osobnosti propůjčili kampani svou tvář. Stržením symbolické pásky z úst vybízí veřejnost, aby nebyla lhostejná ke svému okolí a nebála se o domácím násilí otevřeně mluvit.

 

Zapojit se můžete i vy.

Jak? Pomocí sociálních sítí.

1) Vyfoťte se.

2) Fotku sdílejte na facebooku, twitteru nebo instagramu s hashtagem #mlceniboli.

3) Nominujte 3 kamarády.

Nebo zkuste natočit vlastní video a dát ho na youtube. Stačí na to dobrý nápad a lepicí páska.

 

Lenka Zahradnická při natáčení videa pro Kampaň MLČENÍ BOLÍ  Foto: Mlčení bolí, oficiální zdroj

Lenka Zahradnická při natáčení videa pro Kampaň MLČENÍ BOLÍ
Foto: Mlčení bolí, oficiální zdroj

 

 

Kdo patří do rizikové skupiny

Osmnáct Intervenčních center v České republice poskytlo v loňském roce pomoc celkem 4 695 obětem fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického i sociálního násilí. Podle Asociace intervenčních center ČR tvoří nejrizikovější skupinu manželské a partnerské páry ve věku 27 až 40 let. Stoupá počet případů násilí mezi zletilými dětmi a rodiči, i násilí páchané na seniorech. Přestože v roce 2014 bylo Policií ČR vykázáno celkem 1 382 osob, stále se objevují případy, kdy policie nedokáže stav v rodině kvalifikovaně posoudit, a k vykázání násilné osoby nedojde. Nezletilé děti zůstávají často bez ochrany, někdy jsou soudem nuceny stýkat se s násilnou osobou, nebo jsou jí dokonce svěřeny do péče. Řada institucí stále neví, jak s oběťmi domácího násilí jednat, kam je poslat, a jak jim pomoci.

 

Projekt prevence i řešení

Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC) spouští v těchto dnech projekt zacílený na zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím profesní specializace. „Prostřednictvím celostátní kampaně s názvem MLČENÍ BOLÍ chceme rozbourat mýty a prolomit tabu kolem domácího násilí. Našim cílem je informovat laickou veřejnost o poslání intervenčních center a zároveň rozpoutat mezioborovou diskuzi na téma zkvalitnění pomoci lidem ohroženým domácím násilím v ČR,“ uvedla předsedkyně APIC, Mgr. Martina Vojtíšková. Součástí projektu je rozsáhlý sociologický výzkum mezi odborníky a uživateli služeb určených ohroženým osobám, zaměřený na mapování možností řešení případů domácího násilí. APIC také připravuje výukové aplikace určené pracovníkům institucí zainteresovaných na problému a chystá vydání populárně naučné knihy o domácím násilí v České republice.

 

Více informací najdete na www.mlceniboli.cz

 

 

Statistické údaje intervenčních center v ČR za rok 2014

 

Vykázání IC

V České republice bylo v období od 1. 1. – 31. 12. 2014 dle evidence intervenčních center evidováno 1378 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí na základě rozhodnutí Policie ČR (dle zákona č. 135/2006 Sb.). Ve srovnání s uplynulým rokem 2013 je to o 11 případů vykázání více. Z toho se ve 174 případech jednalo o vykázání opakované.

 

Kraje ČR s nejvyššími počty vykázání

Hl. město Praha                  213 případy

Ústecký                                 125 případů

Moravskoslezský                 150 případů

 

V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR 2139 osob za ohrožené, z toho 152 mužů, 1417 žen a 570 nezletilých dětí. Nejčastěji se jednalo o případy násilí v manželských soužitích (538) a soužitích družských (296). Nejohroženější věkovou kategorií osob ohrožených byla kategorie 27-40 let (608). V případech vykázání se jednalo o 778 domácností s nezletilými dětmi, v nichž vyrůstalo 1436 dětí.

Osoby ohrožené podaly k příslušným okresním soudům celkem 835 návrhů na předběžná opatření (dle ust. § 405 a následujících zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních), z toho ve 646 v návaznosti na vykázání, ve 189 případech se jednalo o podání těchto návrhů bez předchozí realizace vykázání.

V případech vykázání je intervenční centrum povinno dle § 60a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kontaktovat do 48 hodin od doručení Úředního záznamu o vykázání, osobu ohroženou a nabídnout ji navazující sociální pomoc. Z celkového počtu vykázání v roce 2014 osoby ohrožené ve 1430 případech pomoc IC přijaly, ve 468 případech nabízenou pomoc IC nevyužily.

 

Nízkoprahový režim IC

V rámci nízkoprahových kontaktů vyhledalo ve sledovaném období pomoc intervenčních center v ČR celkem 4695 osob ohrožených, z toho 3951 žena a 346 mužů. V soužitích bylo násilnému jednání přítomno, příp. vystaveno 398 dětí.

Ve 1391případě zažívala osoba ohrožená násilné jednání v manželském soužití, v 474 případech se jednalo o družská soužití a 249 případů se týkalo soužití exmanželských párů.

 

Grafické znázornění statistiky intervenčních center ČR Oficiální zdroj: MLČENÍ BOLÍ

Zpracovala: Asociace pracovníků intervenčních center, o. s., Praha, 2015

 

Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC)

Sdružuje subjekty poskytující sociální službu intervenční centra (§60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Intervenční centra, jako jediná sociální služba pro osoby ohrožené domácím násilím bezprostředně navazují na rozhodnutí Policie ČR o vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Od roku 2007, tedy od zahájení provozu intervenčních center v ČR, APIC ověřuje v praxi účinnost Zákona na ochranu před domácím násilím (135/2006 Sb.) a mapuje poskytování pomoci obětem domácího násilí.

 

 Zdroj: MLČENÍ BOLÍ

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.