Národní galerie otevírá své poklady

Na Zelený čtvrtek otevírá po roce Národní galerie návštěvníkům palác Kinských na Staroměstském náměstí v Praze. K vidění zde budou dvě souhrnné stálé expozice toho nejlepšího z českých sbírek, které kurátoři nazvali „Umění Asie“ a „Umění starověku“.

ng_asijsa-sbirka-japonska-truhla-s-vypouklym-vikem-1620_1640

 

Stálá expozice Umění Asie ze sbírek Národní galerie v Praze

Palác Kinských je od roku 2010 – po přesídlení ze zámku Zbraslav – mimo jiné také sídlem Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze. Kurátorky této sbírky připravily pro návštěvníky ucelenou přehlídku starého i současného asijského umění. V centru Prahy může návštěvník obdivovat expozici představující nejvýznamnější umělecké soubory archaického čínského umění, buddhistického sochařství, tibetské votivní obrazy zvané thankgy, islámskou keramiku a umění kovu, japonské dřevořezy a ilustrované knihy a starou i moderní čínskou malbu.

„Záměrem je představit unikátní mistrovská díla jak v jejich původním společenském kontextu, tak v historii sběratelství u nás“, uvádí k tomu ředitelka Sbírky orientálního umění dr. Markéta Hánová a dodává: „Sbírka orientálního umění Národní galerie v Praze spravuje přes třináct tisíc uměleckých předmětů původem z Japonska, Číny, Koreje, Tibetu, jižní a jihovýchodní Asie, islámské kulturní oblasti a Afriky. Svým rozsahem a významem patří k předním kolekcím ve střední a východní Evropě. Zásadní význam Sbírky proto spočívá v tom, že dokumentuje obraz sběratelství asijského umění v českých zemích přibližně od poloviny 19. století do současné doby. Kulturní výměna a styky českých zemí s oblastmi východní Asie jsou také jedním ze stěžejních témat, jehož zpracovávání a prezentaci se Sbírka ve své odborné činnosti věnuje.“  Od svého založení pod vedením dr. Lubora Hájka v roce 1952 Sbírka orientálního umění systematicky buduje soubory umění Asie a rozšiřuje je podle možností cílenými nákupy, převody z jiných veřejných institucí, stejně jako odkazy a dary soukromých sběratelů.

ng_umeni-asie-plakat

 

Patrik Hábl  a Michal Rataj v duchu čínské inspirace

O tom, že Asie jako region s hlubokou tradicí a kulturou stále inspiruje, se můžete přesvědčit v prostoru schodiště paláce Kinských, kde bude představena nová monumentální malba na závěsném svitku. Jejím autorem je současný český výtvarník Patrik Hábl (nar. 1975). Ve své tvorbě po formální a symbolické stránce navazuje na tradici čínských malířských svitků, které pro něj představují důležitý inspirační zdroj a odkazují k vizi imaginárních krajin. Obraz doprovází hudební koláž současného českého skladatele Michala Rataje, inspirovaná zvukovými motivy z prostředí historického centra Pekingu. Hudební i malířské dílo spolu vzájemně rezonují a navozují uklidnění a kontemplativní atmosféru před vstupem do prostor původního asijského umění. Současné umění tak vstupuje do dialogu s tradičním asijským uměním.

ng_palac-kinskych_patrik-habl

 

Stálá expozice Umění starověku ze sbírek Národní galerie v Praze, Národního muzea a Univerzity Karlovy v Praze

Návštěvník si může na nevelkém prostoru prohlédnout a srovnat úžasný výběr uměleckých předmětů od starověkého Egypta po Etrusky. „Kurátoři Národního muzea a Národní galerie ve spolupráci s kolegy z Univerzity Karlovy odvedli mimořádný kus odborné práce, aby ukázali návštěvníkům největší poklady starověkého umění z českých sbírek. Je obdivuhodné, jakým bohatstvím se v tomto ohledu může vykázat naše země, která ležela na periférii antického světa, nikdy nepatřila k evropským velmocím a jen zřídka byla schopná organizovat velké archeologické expozice. Donedávna zůstávaly tyto nádherné sbírky skryty: Praha byla, snad spolu s islandským Reykjavíkem, jedinou metropolí v Evropě bez stálého muzea památek klasických starověkých kultur“, uvedl u příležitosti znovuotevření expozice starověku prof. Vít Vlnas, pověřený vedením Národní galerie v Praze a jeden ze spoluautorů.

Vážíme si dlouholeté a výborné spolupráce s Národní galerií v Praze. Též díky tomuto partnerství může Národní muzeum prezentovat své bohaté antické a egyptské sbírky na prestižním místě v Paláci Kinských. Jsme rádi, že jsme spojili síly, což ocení především návštěvníci a milovníci starověkého umění,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Do expozice láká návštěvníky plakát mramorové sochy Torzo Venuše. Tato římská práce ze 2. století n. l. podle helénistického originálu je údajně z Varny. Zmenšená štíhlá nahá ženská postava se zvlněnými prameny vlasů spadajícími na ramena má odlomené paže a nohy a byla rozlomena u pasu. Zobrazena je v póze Venus Pudica (Cudná). Není ovšem vyloučeno, že by se mohlo jednat o jednu ze tří Grácií.

Vysokou úroveň starověkých kultur dokládají vystavené památky egyptské, anatolské, asyrské, mezopotámské, íránské a antické tvorby. Ta dala základ pozdějšímu umění Evropy. Přitažlivý prolog tvoří umělecké předměty ze starověkého Egypta a Núbie, na něj navazují památky Předního východu, dále Kypru a egejské oblasti. Podstatný úsek expozice dokumentuje uměleckou tvorbu Řeků od rané doby železné až do období helénismu. Uměním Etrusků a Římanů se expozice starověku uzavírá.

ng_umeni-staroveku-plakat

 

Obě expozice v paláci Kinských již tradičně doprovází pestrá nabídka lektorských programů: přednášek,  pořadů a výtvarných dílen, na kterých se podílí všechny partnerské instituce. Návštěvníci se mohou věnovat vlastní výtvarné činnosti či studiu v ateliéru, v zázemí je pamatováno na rodiny s dětmi. V přízemí je otevřena prodejna publikací z edic institucí, které se na přípravě stálé expozice podílely.

 

Doprovodné programy

Doprovodné programy Sbírky orientálního umění NG v Praze (jaro – léto 2014). Aktuální informace a rezervace pořadů na www.ngprague.cz.

 

Přednášky a komentované prohlídky v paláci Kinských

Současné japonské umění –  20. 5. od 17 hod.
Přednáška o současném japonském umění přední japonské teoretičky a kurátorky Yuko Hasegawa z Museum of Contemporary Art v Tokiu.

Fantazie a imaginace v prostoru „čínských“ krajin
24. 4. od 17 hod. a 22. 6. od 15 hod.
Přednášky v expozici čínského umění na téma současných inspirací čínskou tradiční krajinomalbou. V rámci přednášek představí své dílo inspirované čínskou malbou český výtvarník Patrik Hábl.

 

Doprovodné programy expozice starověku
Sbírka starého umění Národní galerie v Praze ve spolupráci s Národním muzeem a Karlovou univerzitou v Praze připravuje cyklus přednášek odborníků tuzemských i zahraničních, které budou určeny pro odbornou i laickou veřejnost. Aktuální informace a rezervace pořadů: e-mail stolarova@ngprague.cz, tel. 723830093, www.ngprague.cz

 

Historické informace on-line

Pro zájemce Národní galerie v Praze na svých webových stránkách www.ngprague.cz  zpřístupnila  texty, mapy a časové osy, které doplňují vlastní expozici a pomohou například při přípravě návštěvy školní skupiny nebo pro znovu připomenutí podstatných událostí a momentů ve vývoji tak kulturně bohatého a geograficky rozsáhlého území.

 

 

Zdroj: Národní galerie v Praze

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.