Liquid Time/Tekutý čas: Výstava českého a slovenského moderního šperku

Deset českých a slovenských šperkařů vstupuje v čase, který vymezuje trvání výstavy Liquid Time: sperk.sk>cz do prostoru stálé expozice UPM, kde je nadčasová témata inspirovala k reakcím vážným i nevážným. Práce studentů ateliéru Kov a šperk VŠVU v Bratislavě naopak vytvářejí plynulý proud objektů, jakýsi depozitář myšlenek a konceptů, doplňovaný v průběhu let. Instalace v otevřené policové konstrukci vypovídá o „tekutém“ čase studia a setkávání, během něhož mladí umělci urazí dlouhou cestu od dětství k dospělosti.

liquid-time_perex_19

 

Projekt Liquid Time je druhým zastavením v rámci dlouhodobé výstavní koncepce UPM v oblasti uměleckého šperku. Jejím cílem je prostřednictvím tvorby evropských vysokoškolských ateliérů šperkařského zaměření přiblížit širokému publiku obor velmi inspirativní, a přesto často opomíjený, jakým šperk, osvobozený od svazujících kritérií, bezesporu je.

Úvodní výstavou této koncepce se stal projekt Treasure Hunt, který na podzim roku 2011 představil práci ateliéru K.O.V. na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, vedeného Evou Eisler. Další prezentace na toto téma bude možné připravit až po otevření hlavní budovy Uměleckoprůmyslového musea po plánované rekonstrukci. Po ateliérech z Prahy a Bratislavy patrně zacílí UPM dál od našich hranic.

 

Zaměřeno na ateliér

Výstava zrcadlí více než dvě desetiletí činnosti ateliéru Kov a šperk na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, na jehož půdě vznikají jedinečná díla i návrhy designérské povahy. Ateliér založil v roce 1991 i české kulturní veřejnosti svými technicistními objekty dobře známý slovenský sochař a šperkař Anton Cepka. Od poloviny devadesátých let v jeho čele stojí architekt Karol Weisslechner, jehož koncepci vystihuje současný název ateliéru S+M+L_XL.

Tvorbu pedagogů ateliéru představují samostatně instalované kolekce autorských šperků a kreseb. Prostor v úvodu výstavy je vyhrazen zakladatelské osobnosti moderního evropského šperku Antonu Cepkovi, jehož dílo mapují více než tři desítky šperkařských objektů z šedesátých až osmdesátých let.

 

Studentská tvorba pak směřuje od nositelných objektů k instalacím přesahujícím měřítko lidského těla, což je dáno tím, že současné šperky fungují jako poslové obsahů, zároveň ale dokáží hrát i role se šperkem tradičně spojované. Úzká vazba k lidskému tělu, byť pouze naznačená, jim dodává kvalitu navíc.

 

Společná expozice

Dialog.cz-sk připomene, že šperk nezná hranic nejen v oblasti umění, ale i ve smyslu geografickém. Moderní český a slovenský šperk dosáhl výrazných úspěchů v období Československa, především v šedesátých letech. Dnes se rozvíjí díky otevřenosti, jež je vlastní evropské šperkařské tvorbě.

 

A ještě doplňující informace

Komentované prohlídky s kurátorkou výstavy PhDr. Petrou Matějovičovou: 25. 2. a 11. 3. v 17 hodin.

Druhotnou inspirací k návštěvě výstavy může být mimořádně snížené vstupné 80 Kč, studentské a seniorské 40 Kč.

Návštěvní doba muzea:
pondělí: zavřeno
úterý: 10—19 hodin
středa — neděle: 10—18 hodin

 

Zdroj: UPM

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.