Hledáte uplatnění a máte rády děti? Zapište se do bezplatného kurzu pro chůvy

Bezplatný kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ zakončený kvalifikační zkouškou dle národní soustavy kvalifikací je určen ženám ve věku 55-64 let, které jsou ve výpovědní lhůtě, registrované na Úřadu práce anebo jsou pracovně neaktivní a žijí na území Prahy.

Bezplatný kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ Foto: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4, oficiální zdroj

 

Kurz organizuje Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 a to v rámci realizace projektu „Posilování pozice ohrožených žen ve věku 55-64 let na trhu práce v Praze“ financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003090.

Po absolvování 80 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe v mateřských školkách a dětských skupinách a složení kvalifikační zkoušky dle NSK získáte profesní kvalifikaci pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu.

Kurz nabízí nejen teoretické vzdělání, ale také podporu motivačního psychologa v celém jeho průběhu. Po ukončení kurzu navíc organizátoři zajistí profesní poradenství při hledání pracovního uplatnění.

 

Náplň kurzu

1. Dodržování BOZP a prevence úrazů
2. Poskytování první pomoci dítěti
3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
4. Vedení dítěte k hygienickým návykům
5. Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
6. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
7. Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
8. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
9. Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
10. Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
11. Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Bezplatný kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ Foto: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4, oficiální zdroj

 

 

Datum konání kurzu

Teoretická a praktická část kurzu bude zahájena začátkem března 2017, ukončena koncem června 2017.
Kvalifikační zkoušky budou probíhat v průběhu července, případně srpna 2017.

 

 

Kde se nůžete přihlásit

V případě zájmu pošlete svůj životopis a krátký motivační dopis na iva.miksu@zzpraha4.cz.

Podrobnější informace o výukovém kurzu naleznete na internetových stránkách www.zzpraha4.cz a u metodičky vzdělávání Ivy Mikšů na tel. č. 770 119 775.

Pozor, kapacita kurzu je omezena!

 

 

Zdroj: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.