Dorotheum: Květnová aukce nabídne Ladův nadčasový pohled na „pány lesa“ i knihu černé magie z Váchalovy sbírky

Konec jarní sezóny bude v české pobočce aukčního domu Dorotheum patřit českému umění napříč žánry i stoletími. V nabídce zájemci najdou klasickou tvorbu zastoupenou Antonínem Chittussim či Františkem Ženíškem, ale také v březnové aukci zazářivšího Stephana Leopolda. Dále tu bude možné svést dražební boj o další Venuše Ladislava Sutnara, které se staly stálicí aukční nabídky. Naopak novinkou budou kresby Adrieny Šimotové. Zaujme zejména oko, jako brána do vnitřního i vnějšího světa. Nu a nakonec hlavní lákadlo mezi výtvarným uměním – Josef Lada zobrazující, že pojmenování pokleslého koníčka nemohlo vzniknout od slova „myslit“. Přidejme ještě fotografie Josefa Sudka a jako pověstnou třešničku bezmála půl tisíciletí starou knihu černé magie, jejíž magičnost ještě umocňuje poslední vlastník – největší český mystik Josef Váchal.

Josef Lada: Hon na návsi, 1942, kvaš na papíru, 37 x 59 cm,  Foto archiv Dorotheum, oficiální zdroj

Josef Lada: Hon na návsi, 1942, kvaš na papíru, 37 x 59 cm,
Foto archiv Dorotheum, oficiální zdroj

 

 

Ladův Hon na návsi sice patří k relativně novým objevům na trhu s uměním, ale má za sebou zajímavou publikační a výstavní historií. V roce 2007 zazářil na velké autorově výstavě v Obecním domě, jeho reprodukce byla otištěna v katalogu k výstavě a o rok později ve výpravné monografii Josefa Lady. Obraz se také už jednou objevil pod kladívkem – přesně před deseti lety byl vydražen za 1,026 milionu korun, čímž se tehdy postaral o nový autorský rekord, a stále patří mezi nejdražší práce na papíře na tuzemském trhu. Nyní jde do dražby se zajímavou vyvolávací cenou 700 tisíc korun.

Jak název předznamenává, obraz zachycuje, byť v nadnesené satirické formě, čistou esenci „národního kulturního bohatství“, naštěstí v tomto případě v úsměvném provedení. Živelnost námětu v divákovi vyvolává dojem, že tvůrce obrazu stál skutečně opodál a jen celý ten mumraj nakreslil.

 „Hon na návsi zachycuje Ladův oblíbený motiv venkovských pranic. Figurálně a koloristicky velmi bohatá práce překvapuje nejen humorností, ale i dynamičností a umělcovou schopností tuto dynamičnost pojednat. Kvalita díla je umocněna formátem obrazu. To vše jej řadí mezi nejvýznamnější Ladovy realizace ze 40. let minulého století,“ představuje dílo PhDr. Michal Šimek, expert Dorothea na výtvarné umění.

Právě u oblíbeného tématu vesnické rvačky a podobných rozbrojů stojí za to sledovat Ladovo dílo nazpět k jeho ranější tvorbě. Vyplyne z toho, že s každým rokem kladl stále víc důraz na lidovost a naivitu tvorby, kdežto starší Ladovy kresby byly nejen mnohem sarkastičtější a z pohledu kvality
kresby o nejeden stupínek výš. Přesto právě naivita a lidovost nejen v námětech, ale i provedení ilustrací, kreseb a obrazů se staly tím, co udělalo Josefa Ladu fenoménem a vpravdě národním umělcem. Starší, často pouze černobílé kresby, šly bez okolků za myšlenkou – pobavit, ale současně ukázat lidské malosti. Dobré porovnání jednotlivých Ladových tvůrčích období přinesla například výstava v Podlipanském muzeu v Českém Brodě, které se zde konala od podzimu loňského roku do letošního jara.

 

Okno do duše

Milovníky umění 2. poloviny 20. století jistě potěší aukční zprostředkované setkání s jednou z nejvýraznějších postav české výtvarné scény – Adrienou Šimotovou. Díla Bez názvu (1999) a Židle II (2004) jsou působivou ukázkou autorčina poznávání nových výtvarných cest poté, co opustila klasickou malířskou techniku. „Bolest a utrpení, kterými si umělkyně prošla po zásadních životních ztrátách, se do jejího díla promítly dosti svérázným způsobem. Navenek jde o výsostně subtilní až křehké práce, které však v sobě ukrývají hluboké lidské poselství,“ podotýká Dr. Mária Gálová, MBA, ředitelka české pobočky Dorothea, a dodává, že zájem o tvorbu Šimotové se v posledních letech prohlubuje. Aktuálně nabízené práce na hedvábném papíře s barevnými pigmenty se začnou vyvolávat za 180, respektive za 140 tisíc korun, což jsou až desetinásobky cen, které mělo její dílo ještě za jejího života.

Adriena Šimotová: Bez názvu, 1999, barevný  pigment na hedvábném japonském papíru, 106 x 106 cm, kazetový rám Foto archiv Dorotheum, oficiální zdroj

Adriena Šimotová: Bez názvu, 1999, barevný
pigment na hedvábném japonském papíru, 106 x 106 cm, kazetový rám
Foto archiv Dorotheum, oficiální zdroj

 

 

 

Lehce dráždivý půvab

Své pevné místo si již na aukcích Dorothea získaly akryly zakladatele moderní typografie Ladislava Sutnara, který stoupá v oblibě i jako malíř. Obdivovatelé Sutnara mohou nyní vybírat ze tři Venuší, každé s vyvolávací cenou 300 tisíc korun. Akryly pocházejí z majetku umělcova syna, žijícího v USA, a veřejnost je mohla obdivovat na výstavách v Rudolfinu v roce 2011, týž rok také v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni a naposledy vloni v Galerii města Plzně.

Ladislav Sutnar: Venuše, 1974, akryl/masonit, 122 x 63 cm, ze sbírky  Radoslava a Elaine Sutnarových Foto: Dorotheum, oficiální zdroj

Ladislav Sutnar: Venuše, 1974, akryl/masonit, 122 x 63 cm, ze sbírky Radoslava a Elaine Sutnarových
Foto: archiv Dorotheum, oficiální zdroj

 

 

Romantika 19. století

Bohatá je tentokrát nabídka starých mistrů a malířů 19. století. Romantickou atmosféru s francouzským šarmem přináší obraz Louky u Valmondois z 80. let 19. století od českého malíře Antonína Chittussiho. Po velkém úspěchu oleje Krajina před bouří Stephana Leopolda v březnové aukci Dorothea, kdy cena za dílo vyskočila na 960 tisíc korun, se na trh dostává další práce tohoto významného českého malíře 19. století a žáka Maxe Haushofera. Obraz Na břehu jezera z roku 1866 se bude vyvolávat za 150 tisíc korun. Studií ke slavnému monumentálnímu dílu Záhuba adamitů s vyvolávací cenou 220 tisíc je zastoupen František Ženíšek, důležitá osobnost generace Národního divadla. Práce z roku 1903 představuje finální řešení kompozice nedokončeného díla, které se dnes nachází v majetku Národní galerie v Praze.

 

 

Fotoaparát v rukou génia

Na své si přijdou také obdivovatelé české moderní fotografie. Vedle prací Miroslava Tichého, Karla Hájka nebo Karla Nováka mohou získat dvě fotografie Josefa Sudka –  Zátiší se sklenicí a ovocemOkno mého ateliéru. Obě díla pocházejí z české soukromé sbírky, do níž byly získány přímo od autora. Sudkovy práce jsou vysoce žádané nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí – dražba každé odstartuje na částce 38 tisíc korun.

 

 

Magická paleta starožitností                                                   

Katalog, který obsahuje přes 570 položek, zpestřují atraktivní starožitnosti. Zaujme drobná bronzová plastika sedící bohyně Kuan-jin ze 17. století, která pochází z majetku významného historika umění Emanuela Pocheho. Skutečnou raritou je kniha černé magie – Compendium Magiae od Ahnuchaboly z roku 1540. „Prolog k této drobné knížce, vázané ve středověké pergamenové vazbě, napsal Michael Scott, proslulý skotský filozof, učenec, astrolog, alchymista, okultista a kouzelník. Svazek vlastnil Josef Váchal, který jej získal ze slavné knihovny černé magie JUDr. Kamilla Reslera,“ uzavírá Mgr. Miroslav Zíka, expert Dorothea na užité umění, s tím, že Dorotheum nabídne knihu za vyvolávací cenu 100 tisíc korun.

Ahnuchabola: Compendium Magiae, 1540 Prolog Michael Scot  Rozsah: 24 stran (rriiii), na stranách 14-23 jsou celostránkové ilustrace jednotlivých popsaných konstelací, rozměry knihy: výška 13,2 cm x šířka 10,6 cm, pergamenová vazba s mosaznými rohy a středovou mosaznou sponou. Dřevořezový figurální frontispice  Foto archiv Dorotheum, oficiální zdroj

Ahnuchabola: Compendium Magiae, 1540
Prolog Michael Scot
Rozsah: 24 stran (rriiii), na stranách 14-23 jsou celostránkové ilustrace jednotlivých popsaných konstelací, rozměry knihy: výška 13,2 cm x šířka 10,6 cm, pergamenová vazba s mosaznými rohy a středovou mosaznou sponou. Dřevořezový figurální frontispice
Foto archiv Dorotheum, oficiální zdroj

 

 

Co ještě ukrývá aukční katalog

Co ještě čeká na účastníky aukce? I tentokrát se, co do vyvolávací ceny, dostávají do popředí romantické krajinky ze  17. až 19. století. Dále pak krajinky v různých stylech a technikách malby, ve všech cenových hladinách od méně známých autorů až po jména pevně zapsaná v českém výtvarném umění. Pro ty, kteří nechtějí příliš investovat a jde především o vytvoření atmosféry, se nabízí mírně znepokojivý a hloubku prostoru dodávající obraz řeky Orlice od nymburského rodáka Josefa Svobody. Protiváhou mu může být ve zlatavých tónech vyvedený Podzim v březovém háji od Karla Schadta. Za podobným účelem prohloubení prostoru, ale tentokrát zvlášť vhodný do moderního minimalistického interiéru, se nabízí velkoformátový obraz snoubící v sobě nenásilnou formou romantiku a industriální stopu. Signován je malířkou konce 19. a první poloviny 20. století – Edele Tronier. Když už jsme u impozantních děl, nelze minout jednu z položek s vysokou vyvolávací cenou, kterým je téměř dvoumetrový olej Františka Tavíka Šimona, nazvaný Vlnobití na bretoňském pobřeží. Jeho dražba začíná na 140 tisících korunách, odhad se pohybuje okolo 200 tisíc korun.

Edele Tronier: Malí rybáři pod mostem, olej/plátno, 84,5 x 103 cm, Vyvolávací cena 10 tisíc korun Foto: archiv Dorotheum, oficiální zdroj

Edele Tronier: Malí rybáři pod mostem, olej/plátno, 84,5 x 103 cm,
Vyvolávací cena 10 tisíc korun
Foto: archiv Dorotheum, oficiální zdroj

 

Příznivce kubismu potěší Verisovo Zátiší s dýmkou a kartami, koketující s počátky tohoto stylu. Zajímavostí malby je částečná průhlednost zobrazených předmětů v místě překrytí. V aukčních sférách se po čase objevil Ota Janeček. Kubistická Hlava ženy z roku 1946 má počáteční dražební nabídku 36 tisíc korun. Poetický olej Stříbrná noc se bude dražit od částky 80 tisíc korun. Do dražby jde také jedna z typických Kolářových koláží nebo neméně typická Špálova kytice

Tajemství poodhalené dívky si bude moci řešit ten, kdo zvítězí v dražbě obrazu Bruna Berana. Kleopatrou malujícího herce Josefa Hlinomaze se pro změnu bude moci těšit ten, kdo si na ceněné surrealistické dílo přichystá minimálně 45 tisíc korun.

Josef Hlinomaz:  Kleopatra se chystá promluvit k lidu, 1966, olej/karton, 29,5 x 21 cm Vyvolávací cena 45 tisíc korun Foto archiv Dorotheum, oficiální zdroj

Josef Hlinomaz:
Kleopatra se chystá promluvit k lidu, 1966, olej/karton, 29,5 x 21 cm
Vyvolávací cena 45 tisíc korun
Foto: archiv Dorotheum, oficiální zdroj

 

Za víc než přijatelnou cenu se nabízí lept otce české grafiky Václava Hollara. Šanci mohou využít i sběratelé, kteří by chtěli rozšířit svou sbírku domácího umění o lept femme fatale české umělecké scény přelomu 19. a 20. století – Zdeňky Braunerové, jejíž práce se na aukcích objevují spíše sporadicky. Dostupné budou i lepty Tavíka Šimona či Vojtěcha Preissiga, uhel Mikoláše Alše, Špálova tuš či série jeho kreseb – aktů. Kromě knihy magie se na aukci objeví jméno Josefa Váchala i v souvislosti s několika jeho dřevoryty a oltáříkem s ruskou ikonou. V aukčním katalogu najdeme i další spirituálně laděné autory jako je Jan Konůpek nebo Bohuslav Reynek. Velmi dostupnou „náhradou“ za velký dražený Ladův obraz je kolorovaná kresba Krajánek, která se vyvolává za částku 9 tisíc korun. Dražit se bude také Ladova litografie s tradičním motivem Vodníka. Dražba začíná na 22 tisících korunách. Cenu litografie Orient expres jistě vynese výš než nad nejnižší podání nedávný skon jejího autora Adolfa Borna.

Sochařské umění zastoupí široká plejáda jmen i námětů. Sošky se sakrální tématikou, bronzové plastiky Štursy, Šalouna, artdecová busta dívky, ale i roztomile rozverná plastika Čerta od Jana Kutálka. Současná sochařská tvorba je pak zastoupena reliéfem Olbrama Zoubka.

Ostatní nabídce dominují šperky. Za všechny uveďme prsten s ametystem s fantazijním brusem. Menší položku tvoří hodiny. Dále pak cechovní džbánky, žerdinky, květináče, zaujme i dvojice váz s postavou dívky nazvaných Ostružina, secesní lampičky. alei romantické sošky z míšeňského porcelánu či podmalby na skle s křesťanskou tématikou, ale i sošky buddhů a dalších postav východní mytologie.

Zastoupen je i starožitný nábytek od baroka po klasicismus a empír.

 

 

Praktické informace

Se všemi předměty se zájemci mohou seznámit na předaukční výstavě, která potrvá do 28. května v prostorách Dorothea na Ovocném trhu v centru Prahy.

Samotná aukce proběhne 28. května 2016 v Marriott Prague Hotel, V celnici 8, Praha 1
Začátek ve 14 hodin. Identifikace účastníků dražby se koná od 13 hodin.

Více na www. dorotheum.cz

 

Zdroj: Dorotheum

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.