Čistíme svět fantazie

HD, Full HD, 4K…tyto zkratky, které všechny označují stále se zvyšující rozlišení televizních standardů, jsou již našimi nedílnými společníky ve světě moderních technologií. Nové filmy vycházejí ve stále dokonalejší technické kvalitě. Ale co ty staré a ještě starší snímky? Ty musejí projít složitou zkrášlovací kůrou, která jim opět dodá na lesku a připraví je i pro nové generace filmových fanoušků.

Název „Čistíme svět fantazie“ může sice znít jako heslo nacistické strany Středozemě, ale ve skutečnosti jde o něco mnohem sympatičtějšího. Pod tímto jménem se totiž skrývá projekt, jenž si dal za cíl digitálně zrestaurovat tři slavné filmy Karla Zemana (1910 – 1989) – Vynález zkázy, Baron Prášil a Cesta do pravěku. Každý rok by pak měl být přepucován jeden z těchto filmů.

 

Cesta do pravěku před restaurováním, zdroj: NFA

Cesta do pravěku před restaurováním, zdroj: NFA

 

Cílem restaurace Zemanových filmů je digitalizovat původní celuloidový filmový materiál v kvalitě odpovídající dnešním standardům, a očistit ho od všech nečistot a kazů, které na něm vznikly v průběhu mnoha dekád od natočení. „Digitálním restaurováním chceme nejen zajistit uchování těchto jedinečných Zemanových filmů, ale zároveň jim i vdechnout nový život. Chceme tyto filmy opět představit světové veřejnosti i dnešním dětem v takové vizuální a zvukové kvalitě, v jaké je viděli diváci před více než padesáti lety,“ vysvětluje Jakub Matějka, ředitel Muzea Karla Zemana, jedné z institucí, které se na projektu podílejí.

 

Cesta do pravěku po zrestaurování, zdroj: NFA

Cesta do pravěku po zrestaurování, zdroj: NFA

 

Garantem finanční stránky digitální obnovy filmů je Nadace české bijáky, která se od roku 2012 podílí na restaurování největších klenotů české kinematografie. Na svém kontě má již tři úspěšně zrestaurované snímky. Premiéra posledního z nich – legendární protiválečné komedie Ostře sledované vlaky režiséra Jiřího Menzela – proběhla na letošním MFF Karlovy Vary.

Filmy budou restaurovány ve společnosti UPP, která má v tomto oboru řadu zkušeností. Restaurovala například takové skvosty české kinematografie jako Markétu Lazarovou, Hoří má panenko, Všechny dobré rodáky, několik filmů Jana Švankmajera, cyklus dokumentů Jana Špáty a řadu dalších. Při renovování využijí odborníci z UPP nejmodernějších technologií používaných v digitální postprodukci.

Světová premiéra digitálně restaurované verze Vynálezu zkázy proběhne v příštím roce. Bude se konat nejen ve vybraných tuzemských kinech, ale i v zahraničí. Snímek bude uveden u příležitosti světové výstavy Expo 2015, kdy projekce navíc doprovodí výstava v Turínském filmovém muzeu. „Synergie tohoto spojení je dána nejen unikátností filmu, který reprezentuje celosvětový úspěch české kinematografie, ale i faktem, že právě na světové výstavě Expo 58 v Bruselu byl snímek poprvé uveden a zároveň oceněn Velkou cenou,“ vysvětluje generální komisař české účasti na světové výstavě Expo 2015 Jiří F. Potužník. Film bude uveden také v americké premiéře v New Yorku ve spolupráci s Českými centry. Uskuteční se rovněž výjimečná předpremiéra pro znevýhodněné děti a pro děti z dětských domovů. Každý další rok pak bude následovat premiéra jednoho nově zrestaurovaného filmu.

Do záchrany Zemanova díla se bude moci zapojit odborná i široká veřejnost prostřednictvím veřejné sbírky Nadace české bijáky.

 

L. V.

Zdroj: Muzeum Karla Zemana, Nadace české bijáky, Česká televize, Národní filmový archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.