596. Úterek Umělecké besedy – Slavnostní koncert

Na závěr roku, v němž dovršila 150 let své existence, připravila Umělecká beseda slavnostní koncert z nových skladeb svých členů, jež byly napsány právě pro tento večer. Koncert se koná v úterý 17. prosince 2013 od 19.30 hod. v Sále Martinů na HAMU v Praze.

amu-sal-martinu

 

Posluchače čekají v rámci koncertu čtyři premiéry: Sonáta pro varhany současného starosty Umělecké besedy Lukáše Matouška, Meditace o zjeveních Vzkříšeného Pána pro sólové housle brněnského autora Františka Emmerta a dvě skladby mladých autorů. Dvě písně pro bas, sopránový saxofon a klavír Zdeňky Košnarové a Varhanní symfonie Jana Duška.

Účinkují mladí umělci, členové Umělecké besedy Jiřina Dvořáková – varhany, Milan Paľa – housle, Pavel Švingr – bas, Pavel Fiedler – sopránový saxofon a Zdeňka Košnarová – klavír. „Na koncertě představí svoji tvorbu také sochař Radek Andrle, člen výtvarného odboru a vystoupí i host z literárního a dramatického odboru Umělecké besedy,“ dodává starosta Umělecké besedy Lukáš Matoušek.

Vstupné je dobrovolné.

 

Umělecká beseda

Rok 2013 je jubilejním rokem 150. výročí vzniku Umělecké besedy, nejstaršího uměleckého spolku v českých zemích. V jejích třech odborech, hudebním, literárním a výtvarném se pod heslem V umění volnost sdružily roku 1863 přední osobnosti české kultury, jako byl Bedřich Smetana, Josef Mánes, Karel Jaromír Erben, Vítězslav Hálek a Jan Evangelista Purkyně. Jejich cílem bylo zbavit české umění a kulturní prostředí vůbec provincialismu a dát mu evropský rozměr. Od svého založení až dodnes jsou členy Umělecké besedy nejvýznamnější umělecké osobnosti české kultury.

Umělecká beseda je stále činným spolkem, který sdružuje přibližně 250 výtvarníků, hudebníků, spisovatelů, herců a dramatiků z celé republiky. Patří mezi ně Olbram Zoubek, Adriena Šimotová, René Roubíček, Marek Eben, Jaroslav Šerých, Jiří Bělohlávek, Jan Klusák, Zdeněk Šesták, Ivan Moravec, Jaroslav Krček, Jiří Stránský, Jiří Dědeček, Eva Kantůrková, Otakar Brousek, Hana Maciuchová, Tatiana Medvecká, Jiří Menzel, Arnošt Goldflam, Jiří Suchý a mnozí další. Po znovuobnovení Umělecké besedy v roce 1990 se ve funkci starostů vystřídali hudební skladatelé Klement Slavický a Ilja Hurník, sochař Olbram Zoubek, historička umění Eva Petrová, současným starostou je hudební skladatel Lukáš Matoušek.

V přiložené kopii zakládající listiny si můžeme přečíst jména, s nimiž jsme se už jako dítka školou povinná setkávala na stránkách čítanek či v hodinách dějepisu a hudební výchovy: Hudební složku v ní zastupuje například Bedřich Smetana či Anton Foerster, pěknou literaturu Vítězslav Hálek či Ferdinand Schulz, výtvarné umění Karel Purkyně či do více oblastí zasahující František Kaván, z přátel umění pak politik Josef Sklenář. Zjistíme i kdo a kolika hlasy byl zvolen do vedení Besedy, kde se opět objevují ta nejznámější jména Mánes, Smetana…

umelecka-beseda-zakladajici-listina

 

 

Zdroj: Umělecká beseda

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.